Palvelut

Säästä arvokasta työaikaa, rahaa, luontoa ja säilytystilaa TaseControllin sähköisten palveluiden avulla.

Paranna liiketoiminnan tuottoa talouden seurannan ja laskelmien avulla.

Fennoan pitkälle automatisoitu ja arkea helpottava digitaalinen taloushallinnon ratkaisu tehostaa TaseControllin ja sen asiakkaiden työtä.

Luotettavaa ja ajantasaista taloustietoa liiketoiminnan päätöksentekoon.
 
Räätälöidyt ratkaisut ja raportit myös pienempien yritysten tarpeisiin.

Ennakoivaa, nopeaa ja laadukasta palvelua.

Vero- ja laskentatoimen sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon todistettua osaamista.


Haluaisitko vastauksia esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin?

Kannattaako nostaa palkkaa vai osinkoa, ja kuinka paljon?

Liiketoimintasi kannattavuudessa tapahtuneet muutokset ja niiden syyt?

Kirjanpidollisten ratkaisuvaihtoehtojen vaikutus verojen määrään ja ajoitukseen?


Sano hyvästit papereille!
Sano hyvästit papereille!

Tarjolla olevat taloushallinnon sähköiset ratkaisut

Sähköinen kirjanpito on reaaliaikainen Fennoa-ratkaisu, sisältäen verkkolaskujen vastaanoton ja lähetyksen, reskontrat, saatavien seurannan ja perinnän sekä maksuliikenteen. Näiden lisäksi myös matka- ja kululaskut, palkanlaskenta sekä dokumenttien sähköinen allekirjoittaminen järjestyvät Fennoassa. Lisäksi käytössä on Fennoan oma mobiilisovellus.

Kevytsähköinen kirjanpito on paperiton Fennoa-ratkaisu, jossa myyntilaskut on mahdollista lähettää verkkolaskuina. Kuitit ja laskut kuvataan eTaskun mobiilisovelluksella. Konekielinen tiliote Fennoaan valinnan mukaan päivittäin/kerran viikossa/kahdessa viikossa/kuukaudessa. Tiliotteen toimitusvälillä ja tositteiden toimittamisnopeudella on tässä vaihtoehdossa asiakkaalla mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka reaaliaikaista taloustietoa on mahdollista saada.

Asiakkaalle on myös mahdollista tuottaa tarvittavia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita heidän omassa pilvikäyttöisessä järjestelmässään. 


TaseControlli - Se pikkuisen digimpi tilitoimisto!TaseControllin digitaalinen palvelumalli

Pandemian myötä vahvistui ajatus aidosti paikkariippumattomasta sähköisestä tilitoimistosta ja siitä, ettei toimisto, jossa vastaanotetaan asiakkaita ole enää välttämätön. Varsinkin, jos ajatus on luopua paperitositteiden käsittelemisestä ja säästää asiakkaan aikaa sekä rahaa.

TaseControllin kaikki palvelut on saatavilla mobiilisovellusten ja sähköisten ohjelmisto- ja asiointiratkaisujen avulla. Siitä termit digitaalinen palvelumalli tai #digitilitoimisto, jota myös markkinoinnissa käytämme. Käytettävässä yhteiskäyttöohjelmistossa on itsessään mobiilisovelluksen lisäksi mm. asiakkaan hyödynnettävissä sähköinen allekirjoitus-toiminto, asiakirjojen arkistointi, muistutustoiminnot tekemättömistä asioista sekä tietysti monipuoliset palkkatietotoiminnot. Myös tositteista keskustellaan asiakkaiden kanssa ohjelman sisällä. Tarvittaessa tilintarkastaja pääsee omilla katselutunnuksillaan tekemään oman työnsä ohjelmistoon.

Tapaamisissa hyödynnetään M365 Teamsiä. Ajanvarauskalenteri löytyy välilehdeltä "Varaa Teams-tapaaminen" ja sieltä voi käydä nappaamassa tapaamisen milloin itselle parhaiten sopii. Normipuhelutkin hoituvat enimmäkseen WA:lla, joten verkkoon on menty silläkin puolella. Tarvittaessa tapaaminen livenäkin onnistuu, mutta jossakin muualla kuin TaseControllin Digitoimistolla. 

Työskentelyn onnistuessa sekä tilitoimistolta että asiakkaalta mistä tahansa missä netti toimii, mahdollistaa tämä palvelumalli molemmille osapuolille aidosti joustavan tavan työskennellä. Kallisarvoista aikaa säästyy jo siinä, kun ei tarvitse matkustaa toimistolle, vaan tapaaminen sekä talous- ja palkka-asioiden hoito onnistuu juuri siellä missä milloinkin olet. 

Tervetuloa todistamaan TaseControllin digitaalinen palvelumalli toimivaksi ja parhaaksi juuri Teille!


Alla pääasiassa Fennoalla tuotettavien palveluiden kuvauksia. Jos tarvitsemaasi palvelua ei ole erikseen mainittuna, kysy lisää info@tasecontrolli.fi.


Palvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.
Jopa pelkkä myyntilaskutustoiminto eri lähetysvaihtoehdoin järjestyy.


Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu

Saat enemmän, kuin pelkkiä raportteja laskun kera. 

Kirjanpidon asiantuntijapalvelua kiinteällä kk-hinnalla alk. 80 €, tositehinnalla 2-5 /kpl tai tuntihintaan alkaen 76 € / h + alv 24 % riippuen liiketoiminnasta ja palvelun tarpeista.

Luotettavista neuvoista sekä sujuvasta ja miellyttävästä yhteistyöstä vastaa arvostetun KLT-tutkinnon suorittanut talousasiantuntija.

Palveluun kuuluu mm.

 • Fennoa-ohjelmisto ja Mobiilisovellus 
 • Neuvontaa & huolenpitoa
 • Monipuoliset myyntilaskutustoiminnot
 • KLT-tasoinen kirjanpitopalvelu kuukausikatsauksen kera
 • Kotimaan myynnin alv-ilmoitukset,
 • Tilinpäätös pöytäkirjoineen ja tunnin tilinpäätösneuvottelu (Teams)
 • Tuloveroilmoitus kerran vuodessa
 • Ennakkoverojen seuranta 2 x vuodessa
 • Grafiikoin kuvattuja tunnuslukuja (mm. kassavirtaennuste)
 • Tarvittaessa osingonjakoilmoitukset ja tilintarkastusyhteistyö sekä
 • Tilikausikatsaus (Teams) tilikauden puolivälissä

Palkanlaskentapalvelu

PalkkaSetti-pakettiin kuuluu mm.

 • Palkansaajatietojen perustaminen ja ylläpito järjestelmässä
 • Palkanlaskenta työnantajan toimittaman palkka-aineiston perusteella (joko syöttäen suoraan järjestelmään tai tuoden tiedostona tai API-rajapintaa hyödyntäen)
 • Työnantajan hyväksynnän jälkeen halutessa palkkojen maksatus pankkiin
 • Loma- ja pekkasvapaidenlaskenta sekä seuranta
 • Tarvittavat viranomaisilmoitukset ja tilityslaskelmat 

Työntekijöille on mahdollista antaa oikeudet katsoa palkkalaskelmansa suoraan järjestelmän mobiilissa ja laskelmat voidaan myös lähettää verkkopalkkana, s-postilla salattuna tiedostona tai tulostuspalvelun kautta kirjeenä. 

Maksuliikennepalvelu

Automatisoi laskujen maksaminen ja saatavien perintätoimet MaksatusSetillä.

Halutessa hyväksytyt laskut maksetaan automaattisesti eräpäivänä. Laskut ovat aina tallessa ja tulevat laskut näkyvät myös kassavirtaennusteessa. Tarpeisiin sopiva hyväksyntäkierto, joka toimii näppärästi myös mobiilissa.

Huom! Verkkopankkia tai erillistä monipankkiohjelmaa ei tarvita pankkiliikenteen hoitamiseksi. 

Lisäksi matka- ja kululaskujen kätevä laadinta ja maksatus. Myös työntekijä voi halutessa laatia kulu- ja matkalaskunsa suoraan järjestelmään.

Myyntilaskujen automatisoidut muistutuslaskut ja siirto perintään (voit valita neljästä perintätoimistosta). 

Tarvittaessa MaksatusSettiin voidaan lisätä myös reskontranhoitamisen palveluita, kuten laskujen laadintaa ja laskujen maksamista maksukyvyn mukaan.

Johdon konsultointipalvelu

Saatavana Jämpti Controlleri -palvelua eri laajuisena kiinteään kk-hintaan, sisältäen kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelun. 

Tässä TalousSetti:in lisätään rullaava budjetointi halutulla seurantavälillä, räätälöidyt graafiset kuukausikatsaukset sekä enemmän neuvontaa/sparrausta. Näin muodostuu ControlSetti. 

Rahoituslaskelmat
Taloustietojen
analysointi
Talouden suunnittelu, ennakointi
Verosuunnittelu
Ongelmanratkaisu
Taloushallinnon prosessien kehittäminen


Henkilöstöhallinnon palvelu

HRSettiin kuuluu mm.  

 • Työehtosopimusneuvonta
 • Esimiesten/Yrittäjän neuvonta, tuki palkkaus-, lomautus- ja irtisanomistilanteissa
 • Palkka- ja työtodistukset
 • Kelan työnantajakorvausten hakemukset
 • palkkatukiasiat sekä tuki YT-lain velvoittamissa toiminnoissa. 

Fennoan hyödyntäminen hallinnossa, mm. työsopimuksen voi allekirjoittaa sähköisesti ja tallentaa suoraan työntekijän tietoihin. 

Ei edellytä kaikilta osin palkka-asiakkuutta, vaan kyse voi olla myös kertaluontoisesta konsultoinnista.

Hallintopalvelut

Yrityksen "paperityöt" hoituvat digitaalisesti ja vahvalla tunnistuksella sähköisesti allekirjoittaen.

 • Perustamis- ja muutosilmoitukset Kaupparekisteriin ja Verohallinnon rekistereihin
 • Tuki rahoitus- ja tukihakemuksissa sekä hakemusten talousliitteet
 • Tilikauden juoksevat hallituksen pöytäkirjat
 • Valtuutukset,
 • Yhtiöiden selvitysmenettelytoimet ym. tarvittavat hallintopalvelut.
 • Konsultointi yrityksen perustamisvaiheessa

Ohjelmistot

Käytössä pilvipohjaiset ja sähköiset ohjelmistot.

Ykkösvaihtoehtona moderni, pitkälle automatisoitu ja jatkuvasti kehittyvä suomalaisomisteinen Fennoa. 

Palvelut voidaan myös tuottaa Netvisor-, Passeli Merit- tai EmCen ohjelmistoilla täysin sähköisesti toimien. 

Alihankintapalvelu

Alihankintapalvelua tilitoimistoyrittäjille.

TuurausSetti taas tarjoaa yrityksille apua etäyhteyksin, kun omalle palkanlaskijalle tai kirjanpitäjälle tarvitaan lyhyt- ja osa-aikaisesti sijaista tai kiireeseen lisäkäsiä. 

Kyse voi olla myös pienestä projektista, johon ei löydy tekijää omasta talosta.

Käytettävät ohjelmistot mieluiten ovat Fennoa ja EmCe. 


TaseControlli ottaa vastaan myös kertatoimeksiantoja. Ota rohkeasti yhteyttä heti, kun koet että asiantuntijan avulla voisit säästää arvokasta aikaasi ja välttyä turhilta virheiltä. Tilitoimisto on yrityksen tärkeimpiä kumppaneita, joten valintaa ei kannata tehdä pelkän hinnan perusteella.

Hyvä, luotettava ja yrityksen tarpeita palveleva asiakassuhde ei ole itsestäänselvyys.

Taloushallintoliitto oli kysynyt yli 1000 suomalaiselta organisaatiolta mihin seikkoihin tulisi kiinnittää huomiota taloushallinnon kumppanin osalta ja vastaukset olivat kuin yhteen ääneen;
* Osaamisen taso
* Sujuva yhteistyö palveluntarjoajan kanssa
* Palvelun laatu

Yritysten taloudenhoidossa tulee huomioida lukuisia lakeja, sääntöjä ja ohjeita, eikä niiden hallitsemisesta voi tinkiä. Paraskaan alan ammattilainen ei voi kuitenkaan hallita kaikkea alati päivittyvää tietoa, joten taloushallinnon ammattilaisten tuleekin jatkuvasti huolehtia siitä, että vahva ja ajantasainen osaaminen säilyy. (Uusyrityskeskuksen blogi 17.6.2022.)

TaseControllin Laura tarjoaa kaivattua henkilökohtaista palvelua ja keskustelukumppanuutta hyvine neuvoineen taloudellisissa kysymyksissä ja yrittäjyydessä. Laura on suorittanut mm. arvostetun KLT-tutkinnon, joka kertoo vero- ja laskentaosaamisen korkeasta tasosta. Tutkinnon ylläpitäminen edellyttää tiettyä määrää riittävän korkeatasoista kouluttautumista seurantakauden aikana (Taloushallintoliitto).