Arvonlisäverotukseen tulossa muutoksia

03.07.2024

Lukuaika 2 min

Arvonlisäverokannan muutos 1.9.2024: Mitä sinun tulisi tietää?

Eduskunta on hyväksynyt muutoksen, jonka mukaan yleinen arvonlisäverokanta nousee 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen. Tämä muutos vaikuttaa kaikkiin tavaroihin ja palveluihin, joiden verokanta on tällä hetkellä 24 prosenttia.

Miten verokanta määräytyy?

Verokanta määräytyy sen mukaan, milloin tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu.

Jos tavara luovutetaan ostajalle viimeistään 31.8.2024, sovellettava verokanta on 24 %, vaikka ostaja maksaisi tavaran myöhemmin syyskuun aikana.

Esimerkiksi, jos asiakas tilaa uuden auton elokuussa 2024 ja auto luovutetaan hänelle syyskuussa 2024, auton myyntiin sovellettava verokanta on 25,5 %.

Miten ennakkomaksut käsitellään?

Ennakkomaksun saaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron siltä verokaudelta, jonka aikana ennakkomaksu on maksettu. Jos ennakkomaksu on kertynyt myyjälle ennen kuin lakimuutos on tullut voimaan, sovellettava verokanta on 24 prosenttia.

Miten osamaksukaupat käsitellään?

Osamaksukaupassa arvonlisävero määräytyy sen mukaan, milloin tavara luovutetaan ostajalle. Jos asiakas saa ostamansa tavaran itselleen ennen 1.9., arvonlisäveroprosentti on 24.

Miten palvelut käsitellään?

Palvelun myynnin arvonlisävero kohdistetaan sille verokaudelle, jonka aikana palvelu on suoritettu.

Jos palvelun suorittaminen on kesken silloin, kun verokanta muuttuu, sovelletaan palvelun päättymisajankohdan verokantaa.

Jatkuvaluonteinen tavara ja palvelu?

Näissä vastike määräytyy ajan kulumisen perusteella. Tällöin tavara tai palvelu on toimitettu tai suoritettu kunkin suoritukseen liittyvän tilitysjakson päättyessä.

Esimerkiksi jos vuokranmaksujakso on 1.7.2024-30.6.2025, palvelu katsotaan suoritetuksi 30.6.2025. Tällöin sovellettava verokanta on korotettu 25,5 % koko vuodelta. Jos vuokra maksetaan ennakkomaksuna koko jaksolta ennen muutosta 1.9.2024, sovellettava verokanta on 24 %. Jos vuokraa taas peritään kuukausittain, on elokuussa 2024 vuokran verokanta 24 % ja syyskuussa 2024 verokanta on korotettu 25,5 %.

Uusi arvonlisäverokanta pätee myös ennen 1.9.2024 tehtyihin sopimuksiin ja tarjouksiin, jos palvelu suoritetaan tai asiakas saa tavaran vasta 1.9. jälkeen.


Yhteenvetona

Yrityksien täytyy olla entistäkin tarkempana elo-syyskuun aikana tuotteitta ja palveluita laskutettaessa. Myös maksuperusteista kirjanpitoa noudattavien yritysten tulee hoitaa laskutuksensa muutoksen aikana suoriteperusteisesti kuin kyseessä olisi tilikauden katkosajankohta. Muun muassa Fennoassa 4.9. tehtävän päivityksen myötä kaikissa toiminnoissa oletus alv-kantana on 25,5 % nykyisen 24 %:n sijaan. 

Pyöräedusta arvonlisäverokannan korotuksen myötä esiin tullut huomionarvoinen asia..

Polkupyöräetu

Pyöräedun arvo verotuksessa määritetään sen arvonlisäverollisen kuukausivuokran perusteella. Arvonlisäveron korotus nostaa esimerkiksi 100 euron kuukausihintaan vuokratun pyörän edun arvon 101,21 euroon. Tällöin polkupyöräedun arvo ylittää verovapaan luontoisedun arvon 1,21 eurolla!

Toivottavasti tähän ehditään vielä reagoida Verohallinnon puolelta jotenkin.  

Pienten yritysten alv-velvollisuus muuttuu 1.1.2025 – vähäisen toiminnan raja nousee 20 000 euroon

Jos yrityksen liikevaihto jää alle 20 000 euroon, sen ei vuoden 2025 alusta lähtien tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi eikä periä asiakkailtaan arvonlisäveroa. Tällä hetkellä raja on 15 000 euroa.

Kyse on arvonlisäverolakiin tulevasta muutoksesta, jota ei ole vielä vahvistettu (19.6.2024).

Jatkossa vähäisen toiminnan raja määritellään kuluvan ja edellisen kalenterivuoden liikevaihdon perusteella.

Vuoden 2024 liikevaihto vaikuttaa siis siihen, voiko yritys poistua rekisteristä vuonna 2025. Jos liikevaihto jää vuonna 2024 alle 20 000 euron ja yritys olettaa, että näin on myös vuonna 2025, se voi poistua alv-rekisteristä.

Jatkossa alv-rekisteriin tarvitsee ilmoittautua vasta, kun 20 000 euron alaraja ylittyy. Ennen muutosta alv-rekisteröinti tehdään takautuvana, koskien koko tilikautta. 

Alarajahuojennus poistuu 2025 alussa

Samalla kun arvonlisäverotuksen vähäisen toiminnan raja nousee, arvonlisäveron alarajahuojennus poistuu vuoden 2025 alussa. Alarajahuojennus on verohelpotus yrityksille, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden liikevaihto on alle 30 000 euroa.

Alarajahuojennusta voi vielä hakea vuodelta 2024.

Lakimuutoksen myötä suomalaiset pienyritykset voivat lisäksi hyödyntää toisten EU-maiden arvonlisäverohelpotuksia myydessään muihin EU-maihin.

Toivottavasti tämä blogiteksti auttaa ymmärtämään tulevia arvonlisäverolain muutoksia. Jos sinulla on kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä!

Lähde: Verohallinto, vero.fi