Tietosuojaseloste

TaseControllin tietosuojaseloste
TaseControllin tietosuojaseloste

Tilitoimiston toiminnassa luottamuksellisuus ja tietoturvasta huolehtiminen ovat keskeisiä periaatteita. Tilitoimisto vastaa henkilötietojen tietosuojasta (GDPR) rekisterin pitäjänä tilitoimiston omien tietojen osalta sekä henkilötietojen käsittelijänä asiakkaiden tietojen osalta. Tilitoimistolla on mm. rahanpesulain vaatimusten vuoksi velvollisuus tunnistaa yrityksen edustajat sekä edunsaajat sekä rekisteröidä asiakasyrityksen henkilötietoja laissa säädetyin tavoin.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tilitoimisto TaseControlli Ky
Y-tunnus: 3244002-7
Osoite: Sulbakantie 55
Postinumero: 03620
Postitoimipaikka: Karkkila
Puhelinnumero: 040 578 9969
Sähköpostiosoite: info@tasecontrolli.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Tilitoimisto TaseControlli Ky
Nimi: Laura Lindqvist
Osoite: Sulbakantie 55
Postinumero: 03620
Postitoimipaikka: Karkkila
Puhelinnumero: 040 578 9969
Sähköposti: info@tasecontrolli.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Tilitoimisto TaseControlli Ky
Nimi: Laura Lindqvist
Osoite: Sulbakantie 55
Postinumero: 03620
Postitoimipaikka: Karkkila
Puhelinnumero: 040 578 9969
Sähköposti: info@tasecontrolli.fi

Tilitoimisto TaseControlli Ky:ssä käytössä olevat ohjelmistot ja niistä vastaavat ohjelmantoimittajat ovat osaltaan henkilötietojen käsittelijöitä. Alla listattuna linkit ohjelmistotoimittajien tietosuojaselosteisiin.

Fennoa
https://fennoa.com/tietosuojaseloste/

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan tunnistautumiseen ja asiakassuhteen muodostamiseen, ylläpitoon, kehittämiseen, palvelun toteuttamiseen sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. Palveluita ovat mm. yleiset talous- ja henkilöstöhallinnon toimeksiannot. Asiakkaalla tarkoitetaan myös entisiä asiakkaita sekä palveluista kiinnostuneita potentiaalisia asiakkaita.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Nimi, Henkilötunnus, Osoite, Pankkitilinumero, Verotustiedot, Palkkatiedot, Asema, toimivaltuudet ja/tai omistusosuudet asiakasyrityksessä.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä tai yrityksen edustajalta itseltään. Viranomaisen pitämistä julkisista rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Nettisivujen kävijätietoja on  alettu kerätä Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla 2/2024 alkaen.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista (Onedrive, Webnode, Google) saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, virustorjunnalla sekä käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.