Täysin sähköiset tilitoimistopalvelut yrityksille

Palvelun ytimessä laadukas konsultoiva kirjanpito ja taloushallinto

Säästä yrityksen resursseja sähköisen laskutuksen ja kirjanpidon avulla

TaseControllin sähköisiä palveluita yrityksille (Ay/Ky/Oy/Tmi) mm.

 • Fennoa-ohjelmisto
 • Laskutus- ja reskontrapalvelut 
 • Konsultoiva kirjanpito ja raportointi
 • Täyden palvelun sähköinen taloushallinto
 • Konsultointi kirjanpito-, verotus- ja yhtiöoikeusasioissa (KLT)
 • Tilinpäätökset
 • Veroilmoitukset
 • Verosuunnittelu ja -laskenta
 • Sisäinen laskenta ja raportointi
 • Palkanlaskenta ja TES-tulkinta 
 • Tulorekisteri- sekä viranomaisilmoitukset
 • Työsuhdeneuvonta sekä avustaminen työsuhdeasioissa
 • Rekisteröinnit ja hallinnon pöytäkirjat sekä konsultointi yritystä perustettaessa
 • Talous- ja palkkahallinnon toimintojen sähköistys sekä käyttö- ja kehitystuki (Fennoa)

10 syytä miksi ulkoistaa talous- ja palkkahallinto TaseControllille?

 1. Lakisääteiset velvoitteet eivät jää koskaan unohduksen vuoksi hoitamatta
 2. Hyödynnä verosuunnittelun ja oikeiden kirjanpidollisten ratkaisujen tuoma taloudellinen säästö
 3. Paranna liiketoiminnan tuottoa talouden seurannan ja laskelmien avulla
 4. Vapauta omaa aikaasi. Fennoan pitkälle automatisoitu ja arkea helpottava digitaalinen taloushallinnon ratkaisu tehostaa työtämme.
 5. Saat luotettavaa ja ajantasaista taloustietoa sekä tukea liiketoiminnan päätöksentekoon 
 6. Palkat maksuun kerralla oikein ja ajallaan
 7. Räätälöidyt ratkaisut, raportit ja graafit myös pienempien yritysten tarpeisiin
 8. Ennakoivaa, nopeaa ja parasta palvelua
 9. Asiakastyytyväisyys 5/5
 10. Vero- ja laskentatoimen todistettua osaamista (KLT-tutkinto)

Haluaisitko vastauksia esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin?

Kannattaako nostaa palkkaa vai osinkoa, ja kuinka paljon?

Liiketoimintasi kannattavuudessa tapahtuneet muutokset ja niiden syyt?

Kirjanpidollisten ratkaisuvaihtoehtojen vaikutus verojen määrään ja ajoitukseen?


Sano hyvästit papereille! Täysin sähköinen tilitoimisto.
Sano hyvästit papereille! Täysin sähköinen tilitoimisto.

Tarjolla olevat taloushallinnon sähköiset ratkaisut

Sähköinen kirjanpito on reaaliaikainen Fennoa-ratkaisu, sisältäen verkkolaskujen vastaanoton ja lähetyksen, reskontrat, saatavien seurannan ja perinnän sekä maksuliikenteen. Matka- ja kululaskut, palkanlaskenta sekä dokumenttien sähköinen allekirjoittaminen järjestyvät myös Fennoassa. Lisäksi käytössä on Fennoan oma mobiilisovellus.

Kevytsähköinen kirjanpito on paperiton Fennoa-ratkaisu, jossa myyntilaskut on mahdollista lähettää verkkolaskuina. Kuitit ja laskut kuvataan eTaskun mobiilisovelluksella. Konekielinen tiliote Fennoaan valinnan mukaan päivittäin/kerran viikossa/kahdessa viikossa/kuukaudessa. Tiliotteen toimitusvälillä ja tositteiden toimittamisnopeudella on tässä vaihtoehdossa asiakkaalla mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka reaaliaikaista taloustietoa on mahdollista saada.
Tätä suositellaan vain pienille toimijoille, joilla vähän tositteita kuukaudessa (max 5 ostoa + tiliote).

Asiakkaalle on myös mahdollista tuottaa tarvittavia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita heidän omassa pilvikäyttöisessä järjestelmässään. 


TaseControlli - Se pikkuisen digimpi tilitoimisto!TaseControllin digitaalinen palvelumalli

Pandemian myötä vahvistui ajatus aidosti paikkariippumattomasta sähköisestä tilitoimistosta ihmisten tottuessa työskentelemään muualla kuin yritysten toimistoilla.

TaseControllin kaikki palvelut on saatavilla mobiilisovellusten ja sähköisten ohjelmisto- ja asiointiratkaisujen avulla. Siitä termit digitaalinen palvelumalli tai #digitilitoimisto. Käytettävässä yhteiskäyttöohjelmistossa on itsessään mobiilisovelluksen ja perinteisempien taloushallinnon toimintojen lisäksi mm. asiakkaan hyödynnettävissä sähköinen allekirjoitus-toiminto, asiakirjojen arkistointi, muistutustoiminnot tekemättömistä asioista sekä tietysti monipuoliset palkkatietotoiminnot. Myös tositteista keskustellaan asiakkaiden kanssa ohjelman sisällä. Tarvittaessa tilintarkastaja pääsee omilla katselutunnuksillaan tekemään oman työnsä ohjelmistoon.

Tapaamisissa hyödynnetään M365 Teamsiä. Ajanvarauskalenteri löytyy sivulta Varaa Teams-tapaaminen ja sieltä voi käydä nappaamassa tapaamisen milloin itselle parhaiten sopii. Asiakkaan toiveesta tapaaminen livenäkin onnistuu, mutta jossakin muualla kuin TaseControllin Digitoimistolla. Mukavia ja yksityisiä kohtaamispaikkoja on nykyään hyvin tarjolla livekokouksia varten.

Työskentelyn onnistuessa sekä tilitoimistolta että asiakkaalta mistä tahansa missä netti toimii, mahdollistaa tämä palvelumalli molemmille osapuolille aidosti joustavan tavan työskennellä. Kallisarvoista aikaa säästyy jo siinä, kun ei tarvitse matkustaa toimistolle, vaan tapaaminen sekä talous- ja palkka-asioiden hoito onnistuu juuri siellä missä milloinkin olet. 

Tervetuloa todistamaan TaseControllin digitaalinen palvelumalli toimivaksi ja parhaaksi juuri Teille!


Alla Fennoalla tuotettavien palveluiden kuvauksia. Vastaavanlaiset palvelut tuotettavissa muilla ohjelmilla toimintojen puitteissa. Jos tarvitsemaasi palvelua ei ole erikseen mainittuna, kysy lisää info@tasecontrolli.fi.


Palvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.
Jopa pelkkä myyntilaskutustoiminto eri lähetysvaihtoehdoin järjestyy.


Talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijapalvelut

Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu

Saat enemmän, kuin pelkkiä raportteja laskun kera. 

Kirjanpidon asiantuntijapalvelua kiinteällä kk-hinnalla, tositehinnalla tai tuntihintaan riippuen liiketoiminnasta ja palvelun tarpeista.

Luotettavista neuvoista sekä sujuvasta ja miellyttävästä yhteistyöstä vastaa arvostetun KLT-tutkinnon suorittanut talousasiantuntija.

Esimerkkejä TalousSetin palveluista. Tummennetut sisältyvät peruspalveluun;

 • Fennoa-ohjelmisto ja Mobiilisovellus 
 • Neuvontaa & huolenpitoa
 • Monipuoliset laskutus- ja maksatustoiminnot
 • KLT-tasoinen kirjanpitopalvelu 
 • Oma-aloitteiset veroilmoitukset
 • Tilinpäätös sekä tilinpäätöksen alustus- ja päätösneuvottelut (Teams)
 • Tuloveroilmoitus liitteineen
 • Tarvittava ennakkoverojen seuranta 
 • Räätälöityjä, grafiikoin kuvattuja taloustietoja 
  (mm. kassavirtaennuste)
 • Tarvittaessa pöytäkirjat, osingonjakoilmoitukset ja tilintarkastusyhteistyö 
 • Tilikausikatsaus (Teams) esim. tilikauden puolivälissä tai tarvittaessa

Palkanlaskentapalvelu

PalkkaSetti-pakettiin kuuluu mm.

 • Palkansaajatietojen perustaminen ja ylläpito järjestelmässä
 • Palkanlaskenta työnantajan toimittaman palkka-aineiston perusteella (joko syöttäen suoraan järjestelmään tai tuoden tiedostona tai API-rajapintaa hyödyntäen)
 • Työnantajan hyväksynnän jälkeen halutessa palkkojen maksatus pankkiin
 • Loma- ja pekkasvapaidenlaskenta sekä seuranta
 • Tarvittavat viranomaisilmoitukset, Kelan hakemukset ja tilityslaskelmat 

Työntekijöille on mahdollista antaa oikeudet katsoa palkkalaskelmansa suoraan järjestelmän mobiilissa ja laskelmat voidaan myös lähettää verkkopalkkana, s-postilla salattuna tiedostona tai tulostuspalvelun kautta kirjeenä. Suositus tähän tietenkin verkkopalkkalaskelma. Se on Fennoalla edullinen vaihtoehto, eikä aiheuta erikseen kallista palvelun avausmaksua.

Maksuliikennepalvelu

Automatisoi laskujen maksaminen ja saatavien perintätoimet MaksatusSetillä.

Halutessa hyväksytyt laskut maksetaan automaattisesti eräpäivänä. Laskut ovat aina tallessa ja tulevat laskut näkyvät myös kassavirtaennusteessa. Tarpeisiin sopiva hyväksyntäkierto, joka toimii näppärästi myös mobiilissa.

Huom! Verkkopankkia tai erillistä monipankkiohjelmaa ei tarvita pankkiliikenteen hoitamiseksi. 

Lisäksi matka- ja kululaskujen kätevä laadinta ja maksatus. Myös työntekijä voi halutessa laatia kulu- ja matkalaskunsa suoraan järjestelmään tai mobiilisovelluksella.

Myyntilaskujen automatisoidut tai käyttäjän valikoimat muistutuslaskut sekä tarvittaessa siirto perintään (voit valita neljästä perintätoimistosta). 

Tarvittaessa MaksatusSettiin voidaan lisätä myös reskontranhoitamisen palveluita, kuten laskujen laadintaa, avoimien erien täsmäytyksiä ja laskujen maksamista maksukyvyn mukaan.

Johdon konsultointipalvelu

Saatavana Jämpti Controlleri -palvelua erilaisiin tarpeisiin. 

Tässä TalousSettiin lisätään vähintään rullaava budjetointi halutulla seurantavälillä. Lisänä räätälöidyt graafiset kuukausikatsaukset sekä enemmän neuvontaa ja sparrausta. Näin muodostuu ControlSetti. 

Muita palveluita mm.
Rahoituslaskelmat
Taloustietojen analysointi
Talouden suunnittelu, ennakointi
Verosuunnittelu
Ongelmanratkaisu
Taloushallinnon prosessien kehittäminenHenkilöstöhallinnon palvelu

HRSettiin kuuluu mm.  

 • Työehtosopimusneuvonta
 • Esimiesten/Yrittäjän neuvonta, tuki palkkaus-, lomautus- ja irtisanomistilanteissa
 • Palkka- ja työtodistukset
 • Kelan työnantajakorvausten hakemukset
 • palkkatukiasiat sekä tuki YT-lain velvoittamissa toiminnoissa. 

Fennoan hyödyntäminen hallinnossa, mm. työsopimuksen voi allekirjoittaa sähköisesti ja tallentaa suoraan työntekijän tietoihin. 

Ei edellytä kaikilta osin palkka-asiakkuutta, vaan kyse voi olla myös kertaluontoisesta konsultoinnista.

Hallintopalvelut

Yrityksen "paperityöt" hoituvat digitaalisesti ja vahvalla tunnistuksella sähköisesti allekirjoittaen.

 • Perustamis- ja muutosilmoitukset Kaupparekisteriin ja Verohallinnon rekistereihin
 • Tuki rahoitus- ja tukihakemuksissa sekä hakemusten talousliitteet
 • Tilikauden juoksevat hallituksen pöytäkirjat
 • Valtuutukset
 • Yhtiöiden selvitysmenettelytoimet ym. tarvittavat hallintopalvelut.
 • Konsultointi yrityksen perustamis- tai muutosvaiheissa

Ohjelmistot

Käytössä pilvipohjaiset ja sähköiset ohjelmistot.

Ykkösvaihtoehtona Suomen paras - moderni, pitkälle automatisoitu ja jatkuvasti kehittyvä suomalaisomisteinen Fennoa. 

Palvelut voidaan myös tuottaa EmCen, Netvisorin tai Passeli Meritin  ohjelmistoilla täysin sähköisesti toimien. 

Alihankintapalvelu

Alihankintapalvelua tilitoimistoyrittäjille.

TuurausSetti taas tarjoaa yrityksille apua etäyhteyksin, kun omalle palkanlaskijalle tai kirjanpitäjälle tarvitaan lyhyt- ja osa-aikaisesti sijaista tai kiireeseen lisäkäsiä. 

Kyse voi olla myös pienestä projektista, johon ei löydy tekijää omasta talosta.

Mieluiten alihankintaan käytettävät ohjelmistot ovat Fennoa ja EmCe. 

Ota käyttöösi Fennoa Mobiili
Ota käyttöösi Fennoa Mobiili

TaseControlli ottaa vastaan myös kertatoimeksiantoja. Ota rohkeasti yhteyttä heti, kun koet että asiantuntijan avulla voisit säästää arvokasta aikaasi ja välttyä turhilta virheiltä.