Kuka löytyy TaseControllin nimen takaa?

Todistettua ammattitaitoa. Soveltuvuustesti kertoo yrittäjästä.
Todistettua ammattitaitoa. Soveltuvuustesti kertoo yrittäjästä.

Soveltuvuustesti kertoi Laurasta seuraavaa..

Laura ottaa asioihin laajan näkökulman. Hän ymmärtää ja ottaa huomioon tekojen, tapahtumien ja suunnitelmien laajemmat ja pitkän aikavälin vaikutukset.

Laura on erittäin systemaattinen ja hyvin organisoitu. Hän määrittää selkeät prioriteetit, suunnittelee ennakkoon ja pystyy arvioimaan ajankäyttönsä realistisesti sekä pitää kiinni määräajoista.

Laura seuraa tarkasti annettuja toimintamalleja. Hän pitää kiinni säännöksistä ja toimintatavoista, joista on sovittu. Hän vie työt loppuun ja kiinnittää huomiota laatuun.

Laura ymmärtää nopeasti monimutkaiset asiat ja ongelmat. Hän tunnistaa ongelmien ytimen ja arvioi tiedot perinpohjaisesti. Laura on taitava koordinoija ja organisaattori.
 


Kurkkaa yrittäjän LinkedIn -profiili.


Kun haluat luottaa saamiisi neuvoihin

Osaaminen ja kokemus lukuina

Tehdyt tilinpäätökset ja veroilmoitukset

+ 200 kpl

Alan työkokemus


+ 17 vuotta

Ammatillinen koulutus


3 tutkintoa yht. 89 kk

Tehdyt palkkalaskelmat 

Noin 24 722 kpl

Arvot & Visio

Laadukkaasti - Kestävästi - Pitkäaikaisesti - Luotettavasti - Ammattitaidolla

TaseControllin laadukkaista palveluista vastaan minä, Laura Lindqvist. Olen koulutukseltani taloushallinnon merkonomi sekä tradenomi (AMK). Lisäksi olen suorittanut arvostetun Tili-instituuttisäätiön KLT-tutkinnon, joka kertoo korkeasta laskenta- ja vero-osaamisen tasosta. Opiskelen liiketoiminnan ohessa Palveluliiketoiminnan ja johtamisen ylempää korkeakoulututkintoa (MBA). Minusta tulee siis Digitaalisen muutoksen johtaja, jolla on rohkeus ja valmiudet digitaalisen uudistuksen läpiviemiseksi. Mm. näitä oppeja hyödynnän käytännön kokemuksen lisäksi sähköistäessäni asiakkaitteni talous- ja palkkahallinnon toiminnot. Meidän ei tarvitse mappeja ja papereita pyöritellä.

+20 vuoden työkokemuksen ansiosta minulla on osaamista erilaisten liiketoimintaympäristöjen tarpeisiin. Asiakkaani ovat toimineet kotimaassa mm. teollisuuden, logistiikan, palvelun sekä vähittäiskaupan toimialoilla. Lisäksi minulla on yli 12 vuoden kokemus palkka- ja henkilöstöhallinnosta sekä kunta- että yksityissektorilta.

Pidän yllä ammattitaitoani säännöllisellä kouluttautumisella. Kokemukseni ja verkostoni avulla löydän nopeasti vastaukset kysymyksiin, joihin törmätään yritystoimintaa pyörittäessä. Ydinarvojani on asiakkaan laadukas palvelu. Vastaan aina yhteydenottoihin mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 24 tunnin sisällä, poissulkien viikonloput, arkipyhät ja etukäteen ilmoitetut loma-ajankohdat.

Arvostan sujuvaa yhteystyötä ja noudatan aina hyvää kirjanpitotapaa sekä voimassaolevia säännöksiä. Yhtiöni on perustettu helpottamaan mikro- ja pienyrityksien (0 - 49 työntekijää, tavoiteltava Lv n. 100 k - 4 M €) liiketoimintaa, huolehtimalla heidän talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseista ja lakisääteisistä velvoitteista sekä tukemalla mm. vero-optimoidussa päätöksenteossa. Tarjoan myös kokemukseni liiketoiminnan kehittämisestä asiakkaitteni käyttöön. Pyrin luomaan sellaisen toimintaympäristön, jossa yrittäjä sekä yrityksen taloushallinnon toiminnoista vastaavat selviävät rutiinitehtävistään mahdollisimman vähällä työllä, ilman turhia työvaiheita. Olen yrittäjän Oikea käsi.

Käytämme moderneja, sähköisiä työkaluja. Pystymme halutessamme työskentelemään missä vain ja milloin vain. Teemme yhteistyötä helppokäyttöisessä taloushallinnon digitaalisessa pilvipalvelussa, Fennoassa ja sen omassa mobiilisovelluksessa, jotka toimivat siellä missä nettikin. Lisäksi pidämme tarvittaessa virtuaalisesti yhteyttä Microsoft Teamsin avulla. Sovitut ja aikataulutetut asiat löytyvät kätevästi Fennoan etusivulta, eikä asioita tarvitse etsiä sähköpostien seasta. Videotapaamisen voit varata näiden nettisivujen kohdasta "Varaa Teams-tapaaminen" ajankohtaan, joka sinulle parhaiten sopii.

Pyrin huolehtimaan omasta hyvinvoinnista rajaten työ- ja vapaa-aikaa, mutta ollen silti asiakkaiden käytettävissä, kun sille on todellinen tarve. Vapaa-aika kuluu opintojen lisäksi perheen kanssa luonnossa ja asuntoautolla matkaillen sekä erilaisten "pientä pintaremonttia" -projektien parissa. 

Olen tarkka ja lempeän jämäkkä, huolehtivainen, hyvin koordinoitu ja asiakkaan tarpeet ennakoiva asiantuntija. Olen helposti lähestyttävä luottokumppani. Haluan olla aidosti asiakkaitteni tukena, niin hyvinä kuin huonompinakin aikoina.

Lupaan tehdä päivittäisestä liiketoiminnastasi helpompaa sähköisten työkalujen ja osaamiseni avulla. Säästät aikaasi vähintään 2 tuntia viikossa, jonka voit käyttää parhaaksi katsomallasi tavalla. Vältyt ikäviltä taloudellisilta yllätyksiltä, kun hyödynnät osaamistani kirjanpidollisissa ratkaisuissa sekä taloudellisissa päätöksissä ja hankinnoissa.

Minun palveluita käyttäessä asiakas kokee saavansa rahoilleen vastinetta. En lähetä kuukauden vaihtuessa vain laskua, vaan pidän koko ajan yrittäjän ajan tasalla tekemistäni huomioista. En myöskään sivuuta yrittäjyyden tuomia ajankäytöllisiä haasteita, vaan pyrin omilla toiminnoilla helpottamaan yrityspäättäjän taakkaa. Lisäksi huolehdin, etteivät yrityksen velvoitteet jää hoitamatta ja että, aikatauluissa pysytään.

Ota siis yhteyttä, kun tarvitset luotettavaa talous- ja palkkahallinnon asiantuntijaa. Tarjoan ratkaisua, jonka avulla säästät aikaasi sekä helpotat omaa tekemistäsi. Lisäksi pystyt luottamaan siihen, että hyvin hoidettujen lakisääteisten velvoitteiden lisäksi saat ajantasaista ja oikeaa taloustietoa sekä tukea yrityksesi liiketoimintaan. Minusta saat todellisen yrityskumppanin!

Yhteistyöterveisin
TaseControllin LauraKiinnostuitko?

Varaa maksuton tapaaminen / Pyydä tarjous

 


UKK - usein kysytyt kysymykset kirjanpidosta ja TaseControllista

Millaisille yrityksille/yrittäjille TaseControllin palvelut sopivat? 

TaseControlli on sopiva valinta silloin, kun halutaan toimia täysin sähköisesti eikä tapaamisia kasvotusten koeta välttämättömiksi. Yhtiömuodoille Tmi/Ay/Ky/Oy, jotka tarvitsevat taloushallinnon palveluita kuukausittain ja käyttävät perinteisten pankkien yritystilejä, joiden tapahtumat ovat siirrettävissä WS-kanavan kautta. TaseControlli ei kilpaile hinnalla, vaan palvelun laadulla ja sen tuottamalla lisäarvolla. Lisäarvoa tuovat mm. ajan säästö ja tekemisen helppous, verosuunnittelu, viivästysseuraamuksilta välttyminen, verojen oikea-aikainen maksaminen (esim. ei makseta turhia ennakkoveroja), päätösten veroseuraukset, liiketoiminnan ja taloushallinnon prosessien kehitysapu sekä rauhallisemmat yöunet. Verotarkastajan ottaessa yhteyttä, syke ei nouse. Yrittäjälle/Yritykselle, joka haluaa toimia fiksusti ja oikein sekä on kiinnostunut siitä, mitä talousluvut paljastavat. Ehkä haluaa jopa yritykselle räätälöityjä laskelmia, tunnuslukuja ja helppolukuisia graafeja, esim. kassavirta- ja rahoituslaskelmia, budjetteja jne. Liikevaihto voi olla mitä vain aloituksen nollan ja noin 4 M euron välillä. Palkansaajia maksimissaan noin 49 henkeä. Jos enemmän, ulkoistetaan palkanlaskenta suoraan laadukkaalle yhteistyökumppanille.

Tuttuja toimialoja mm.: 

 • erikoistavara- ja palvelumyynti
 • hyvinvointi ja liikunta
 • kauneusalan palvelut
 • terveyspalvelut (alv 0%)
 • maanrakennus- ja kuljetusala
 • ajoneuvojen korjaus ja myynti
 • IV-tekniset palvelut
 • liikehuoneistovuokraus ja majoitustoiminta
 • yksityinen sosiaaliala
 • asiantuntijapalvelut
 • suunnittelu- ja insinööripalvelut
 • koulutus- ja konsulttipalvelut
 • tapahtumatuotanto
 • rakentaminen ja remontointi, pois lukien perustajaurakointi
 • metallialan tuotantopalvelut

Kirjanpitovelvollisuus - ketä se koskee ja mistä alkaen?

Kirjanpitovelvollisuus koskee kaikkia yrityksiä koosta, yhtiömuodosta ja toimialasta riippumatta, ja sen järjestämisen vastuu on yrittäjällä. Yrityksillä on eroja kirjanpidon vaatimuksissa. Mitä isompi yritys, sen enemmän vaatimuksia. Mikrokokoluokassa (tase max 350t €/Lv max 700t €/keskim. max 10 tt) toimivalla toiminimiyrittäjällä, jonka tilikausi on kalenterivuosi, on oikeus jättää tilinpäätös laatimatta. On kuitenkin hyvä huomioida, mitä mahdolliset rahoittajat odottavat saavansa kirjanpidosta tietoonsa. Lisäksi yrittäjän on kuitenkin laadittava lähes tilinpäätöstä vastaava veroilmoitus ja kirjanpidon perusteella on pystyttävä jatkuvasti osoittamaan ostovelkojen ja myyntisaamisten määrä. Yrittäjä tarvitsee tilinpäätöstä moniin asioihin, kuten yritystoiminnan sopimuksiin, elinkeinolupia ja jopa henkilökohtaiseen tarkoitukseen esim. asunto- ja kulutusluottoja varten sekä sosiaalietuuksien määrittämiseen.

Mistä alkaen kirjanpidosta pitää huolehtia?

Toiminimiyrittäjän tilikausi ja kirjanpitovelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun hän on tosiasiallisesti ryhtynyt harjoittamaan liike- ja ammattitoimintaa.

Henkilöyhtiöllä (Ky/Ay) tilikausi ja kirjanpitovelvollisuus alkaa yhtiösopimuksen allekirjoituspäivästä tai liiketoiminnan aloittamishetkestä, jos liiketoiminta on aloitettu ennen yhtiösopimuksen laatimista.

Osakeyhtiön tilikausi ja kirjanpitovelvollisuus alkavat viimeistään perustettavan yhtiön osakkeiden merkintäpäivästä. Jos Oy ottaa vastattavakseen sellaisia toimia, jotka on tehty sen lukuun ennen perustamista, on näitä toimia kuvaavat liiketapahtumat merkittävä kirjanpitoon syntymishetken mukaisesti. Tällöin Oy:n ensimmäinen tilikausi tulee aloittaa ensimmäisen liiketapahtuman syntymishetkestä. 

Miksi kirjanpitoa tehdään?

Kirjanpidosta saadaan ennen kaikkea tärkeää taloustietoa yritykselle itselleen. Tuloslaskelma kertoo toiminnan tuloksellisuudesta ja tase taas vakavaraisuudesta, velkaantumisesta ja maksukyvystä. Kirjanpidosta voidaan tehdä sisäistä laskentaa päätöksien tueksi, mm. kassavirtalaskelmia, ennusteita, budjetteja, asiakaskannattavuuslaskelmia jne. Kirjanpito tuottaa tietoa myös ulkoisille sidosryhmille. Kun osakeyhtiöiden tilinpäätökset julkaistaan tilikausittain Kaupparekisterissä, ovat luvut silloin myös rahoittajien, tavarantoimittajien ja kilpailijoiden käytössä. Ay/Ky:llä ei ole velvollisuutta julkaista tilinpäätöstään, mutta esim. rahoitusta haettaessa pankista se on esitettävä rahoitusta saadakseen. Kirjanpidon lukuihin pohjautuvat myös yrityksen tulovero- ja arvonlisäveroilmoitukset.

Missä ajassa kirjanpito on tehtävä?

Arvonlisäverovelvollisuus ja verokauden pituus luovat takarajan kirjanpidon tekemiselle. Myöhästymisistä sakotetaan. Jos yritys on alv-velvollinen ja verokausi kuukausi, on sähköinen alv-ilmoitus toimitettava Verohallinnolle viim. kuukauden ja 12 päivän kuluessa kohdekk:n päättymisestä. Tammikuun alv on siis ilmoitettava sekä maksettava viimeistään 12. maaliskuuta. Jos yritys on myynyt tavaraa tai palvelua EU-alueella, sen on annettava myös alv-yhteenvetoilmoitus. Se tulee antaa jo viim.  seuraavan kuun 20. päivä. Käteisellä tapahtuneet maksut tulee kirjata viipymättä päiväkohtaisesti (pidettävä kassapäiväkirjaa). Maksetut palkat tulee ilmoittaa Tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksusta. Verottomat korvaukset on ilmoitettava viim. maksukuukautta seuraavan kuun 5. päivä. Jos yritys ei ole arvonlisävelvollinen, määrää aikataulun tilikausi ja verovuosi. Tilinpäätös laaditaan neljän kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Veroilmoitus on jätettävä: Tmi/Ay/Ky verovuotta seur. huhtikuun 2. päivä. Jos Ky:n tilikausi on päättynyt 31.1. vuonna 1, yhtiö antaa veroilmoituksen viim. 2.4. vuonna 2. Oy:t neljän kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Mikäli tilikausi on päättynyt 31.1. vuonna 1, yhtiö jättää veroilmoituksensa 31.5. vuonna 1. 

Mikä on tosite?

Se on todistusaineistoa yrityksen toimintaa koskevasta liiketapahtumasta. Esimerkiksi solmittu vuokrasopimus, velkakirja, tuntilista, matkalasku, myynti- ja ostolasku tai kuitti hankinnasta. Tositteesta on käytävä ilmi mm. mitä on ostettu tai myyty, ja milloin on hankinnan kohde vastaanotettu tai myyty suorite luovutettu. ALV 209 § sisältää tarkemmat vaatimukset myyntilaskun sisällöstä.

Kuinka kauan kirjanpitoaineisto on pidettävä tallessa?

Kirjanpitoaineisto voidaan säilyttää paperilla, tiedostoina tai kirjanpitojärjestelmän tietokannassa tai näiden yhdistelmänä. Kannattaa huolehtia myös varmuuskopioinnista. Arkistointi on yrityksen johdon vastuulla. On hyvä huolehtia, että yritys saa arkistoaineiston tilitoimistolta vuosittain säilytettäväksi. Arkistointiin kuuluu luettelo aineistosta. Siinä luetellaan tositelajit (esim. myyntilaskut, tiliotteet, pääkirjat jne.) ja miten ne säilytetään. Esim. "Kirjanpito säilytetään Fennoa-ohjelmistossa ja OneDrive-pilvipalvelussa." Tositteet säilytetään 6 vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätös, kirjanpidot (päivä- ja pääkirjat), tililuettelo sekä luettelo aineistosta säilytetään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. EU-tuet saattavat edellyttää pidempää säilytysaikaa. Työlainsäädäntö taas velvoittaa antamaan työtodistuksen 10 vuoden ajan työsuhteen päättymisestä, joten aineiston hävittämisessä ei kannata hötkyillä. Sähköinen kirjanpito ja sen muodostama aineisto ei vie fyysistä tilaa. Toiminnan loppuessa Kaupparekisteriin ilmoitetaan kuka on vastuussa aineiston säilyttämisestä. 

Olen itse tehnyt kirjanpidon ja alv-ilmoitukset ja nyt pitäisi tehdä tilinpäätös ja veroilmoitus. Pystytkö auttamaan?

Pystyn toki. Mutta haluan painottaa, että vastuusyistä tulen käymään koko tehdyn kirjanpidon ilmoituksineen läpi ennen tilinpäätöksen ja veroilmoituksen laatimista. Käytännössä, edullisempi ja järkevämpi tapa toimia on antaa kirjanpito alusta alkaen asiantuntijan tehtäväksi. Kirjanpitovelvollinen itse viime kädessä vastaa kirjanpidosta, mutta ongelmatilanteissa oikeuden silmissä asiantuntijan ammattitaitoon kuuluu paitsi arvioida, myös kyseenalaistaa saamiaan tietoja.

Voinko toimittaa kaiken kirjanpitoaineiston sinulle sähköpostin liitteinä?

Valitettavasti et. Turhan manuaalityön välttämiseksi palveluni edellyttävät vähintään konekielistä tiliotetta eli tiliotteen on tultava sähköisesti käytettävään järjestelmään. Tämä (WS-kanavan käyttö) edellyttää yritystiliä pankissa. Satunnaisia tositteita ja asiakirjoja voit lähettää Fennoan omalla sähköpostiosoitteella suoraan ohjelmaan tai toimittaa ne kuvaamalla Fennoan kännykkäsovelluksella (jos verkkolaskukanava avattu). Tositteita voi myös "raahata" ohjelmaan suoraan oman koneen tiedostokansioista. Jos et jostain syystä halua ottaa ostolaskujen verkkokanavaa käyttöön, tulee sinun toimittaa ostolaskut ja -kuitit (yli 5 kpl kuukaudessa) sinulle järjestämäni eTaskun kautta.

Onko myyntilaskutus hoidettava Fennoassa?

Ei ole, mutta suosittelen sitä monipuolisten toimintojen ja avoimien erien perintätoimien automatisoinnin mahdollistamiseksi. Factoring-rahoituslaskukopioiden siirtäminen on automatisoitu, samoin kuin pankkien rahoittamien laskujen viitesuoritusten kirjaaminen reskontraan. Myyntilaskut voidaan myös siirtää toisesta järjestelmästä Fennoa API:n ja integraatioiden avulla, esim. yksityisellä sosiaalialalla käytettävästä Nappulasta.

Onko TaseControlli Taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto?

Ei ole toistaiseksi, mutta TaseControlli on Taloushallintoliiton Tilitoimistokumppani. Lisäksi TaseControlli on huolehtinut auktorisoinnin edellyttämistä toimenpiteistä. TaseControllista vastaa auktorisoinnin edellyttämä, KLT-arvon omaava asiantuntija. TaseControllilla on myös vaadittava vastuuvakuutus ja TaseControlli noudattaa aina sekä hyvää kirjanpitotapaa, että taloushallintopalvelualan hyviä tapoja. TaseControlli käyttää Taloushallintoliiton toimeksiantosopimuspohjaa. TaseControllissa toiminta on aina lain mukaista ja uudet säännökset huomioidaan sekä niistä tiedotetaan tarvittaessa asiakkaille. TaseControlli on myös Tasekirjailijat ry:n, Veronmaksajien sekä Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n jäsen. 

Jos vielä heräsi kysymyksiä...