Asiakkaan tunnistamisen velvollisuudet

25.03.2022

Rahanpesulaki ja sen 1.1.2022 voimaan astunut asetus rahanpesulain mukaisesta asiakkaan tuntemisesta ja riskitekijöiden tunnistamisesta edellyttää tilitoimistoja tunnistamaan asiakasyritystensä todelliset edunsaajat. Tunnistaminen tapahtuu esimerkiksi passista tai ajokortista tai vahvaan sähköisen tunnistamisen avulla.

TaseControllissa tunnistaminen hoituu vahvan sähköisen tunnistautumisen avulla toimeksiantosopimusta laadittaessa. Lisäksi pelkästään etänä asioiminen lisää tunnistautumisen riskiä, joten ensimmäiseen Teams-tapaamiseen on hyvä varautua lähettämällä etukäteen tuore kaupparekisteriote sekä ottamalla lähettyville passi tai ajokortti.