Budjetointi

26.01.2023


Lukuaika 1 min

Mitä hyötyä budjetoinnista on?

Budjetti on arvio tietyn ajanjakson tuloista ja menoista, jossa pyritään ennakoimaan mahdollisimman realistisesti liikevaihdon ja muuttuvien sekä kiinteiden kulujen kehitystä ja niiden vaikutusta kannattavuuden sekä maksuvalmiuden kehitykseen.

Realistisen ja rullaavan budjetin seuraaminen mahdollistaa ajoissa tehtävät korjausliikkeet.

Toiminnan kustannusten ollessa tässä maailmantilanteessa kovassa nousussa, tulee seurata tarkasti, ettei kannattavuus käänny kestämättömäksi. On hyvä tiedostaa oman yrityksen kipurajat, ja missä ollaan suhteessa niihin.

On myös hyvä tunnistaa, milloin kassassa on hetkellinen vaje, ja milloin tarvitaan jo hieman järeämpiä toimenpiteitä.

Kannattavuus + maksuvalmius = Vakavaraisuus.

Huolellinen suunnittelu, seuranta ja reagointi = Yrityksen resilienssi ja levollisempi Yrittäjä.

TaseControllilta saat Jämpti Controlleri -palveluna mm. rullaavan budjetin seurantapalavereineen tarvittavalla tiheydellä.

Varaa ilmainen 30 min konsultointi sivulta "Varaa Teams-tapaaminen" tai
ota yhteyttä sopivimmalla tavalla.