Firman juhlat

17.11.2022


Lukuaika 1 min

Virkistyskulujen vähennyskelpoisuudesta


Henkilökunnan virkistystilaisuuksista aiheutuneet kustannukset ovat yleensä vähennettävissä (EVL 7 §) yrityksen menoina ja kun, työntekijän siitä saama etu on tavanomainen ja kohtuullinen, ei kuluista synny palkkaan rinnastettavaa tuloa henkilökunnalle.

Kun kyse on yhtiön määräämänä aikana ja määräämässä paikassa järjestetty virkistystilaisuus, johon on kutsuttu koko henkilöstö/yksikkö/osasto/tiimi (kollektiivisuus) ovat kulut vähennyskelpoisia myös arvonlisäveron osalta, jos ko. yhtiö on alv-velvollinen. Puolisoiden ja muiden ulkopuolisten kulut eivät ole alv-vähennyskelpoisia.

Yritykset voivat järjestää myös tilaisuuksia, jotka ovat osin virkistystilaisuuksia ja osin edustustilaisuuksia tai jopa kokonaan edustamista. Tämä vaikuttaa menon ja arvonlisäveron vähennyskelpoisuuteen ja näitä on hyvä pohtia jo etukäteen.

Esimerkiksi, kun yritys juhlii vuosipäiväänsä yhdessä henkilökunnan ja liikekumppaneiden kanssa. Jos henkilökunta aidosti virkistäytyy eikä heidän odoteta olevan paikalla asiakkaita varten, on tilaisuuden kulut henkilökunnan osalta virkistyskulua ja asiakkaiden osalta edustamista. Muussa tapauksessa kulut ovat kokonaan edustuskuluja, joista vähennyskelpoinen osuus on 50 % lukuun ottamatta henkilökunnan palkkoja. Tilaisuutta varten hankitun vuokratyövoiman osalta kulun vähennys on myös vain 50 %. Edustuskuluista ei saa tehdä arvonlisäverovähennystä.

Yksin on ikävä juhlia. Toiminimiyrittäjältä verottaja ei hyväksy virkistystilaisuuksista aiheutuvia kuluja. Pikkujoulujen järjestäminen edellyttää henkilökuntaa edes sen yhden työntekijän verran. Yhtiössä (Oy/Ky) yksin toimiva voi nauttia tavanomaisista ja kohtuullista henkkarieduista, vaikka yrityksessä ei työskentelisi muita.

Myös vuokrahenkilöstö ja vapaaehtoistyöntekijät voivat osallistua yrityksen virkistystoimintaan.

Nykyään voi myös järjestää virtuaalipikkujouluja ruoka- ja juomatoimituksineen.

Ei muuta kuin Tipe tipe tip tap ja virkistäytymään!