Hyvä tilitoimisto?

11.10.2023
Millainen on hyvä tilitoimistosuhde?
Millainen on hyvä tilitoimistosuhde?

Lukuaika 1 min

Tilitoimisto on yrityksen tärkeimpiä kumppaneita, joten valintaa ei kannata tehdä pelkän hinnan perusteella.

Hyvä, luotettava ja yrityksen tarpeita palveleva asiakassuhde ei ole itsestäänselvyys.

Taloushallintoliitto oli kysynyt yli 1000 suomalaiselta organisaatiolta mihin seikkoihin tulisi kiinnittää huomiota taloushallinnon kumppanin osalta ja vastaukset olivat kuin yhteen ääneen;
* Osaamisen taso
* Sujuva yhteistyö palveluntarjoajan kanssa
* Palvelun laatu

Yritysten taloudenhoidossa tulee huomioida lukuisia lakeja, sääntöjä ja ohjeita, eikä niiden hallitsemisesta voi tinkiä. Paraskaan alan ammattilainen ei voi kuitenkaan hallita kaikkea alati päivittyvää tietoa, joten taloushallinnon ammattilaisten tuleekin jatkuvasti huolehtia siitä, että vahva ja ajantasainen osaaminen säilyy. (Uusyrityskeskuksen blogi 17.6.2022) https://uusyrityskeskus.fi/blogi/hyvan-tilitoimistosuhteen-elementteja/

Yksikään tilitoimisto ei voi olla kaikille yrityksille se paras. Yritykset ja niiden päivittäisistä toiminnoista vastaavat henkilöt ovat erilaisia, kuten tilitoimistoissa toimivat henkilötkin. Paljon on siis kiinni ihan henkilökemioista ja miltä palvelukokemus tuntuu. Toinen yritys saattaa arvostaa toimialaosaamista, toinen proaktiivista ja konsultoivaa palvelua, kolmas tavoitettavuutta ja neljännelle riittää, että lakisääteiset velvoitteet tulee hoidettua vaaditun minimin mukaisesti. Joskus vaikuttava tekijä on tilitoimiston koko.

Tilitoimistojen vertailu saattaa myös olla vaikeaa, koska tarjoamme kaikki samoja lakisääteisiä palveluita hieman erilaiseen pakettiin muotoiltuna, eri ohjelmistoin ja erilaisin hinnoittelumallein. Hieman jäävinä voinkin antaa vain neuvon, että älä valitse halvinta, ellet ole muutoin vakuuttunut saamasi palvelun sopivuudesta ja laadusta. Isommissa tilitoimistoissa on paljon henkilöstöä. Vaikka yhteyshenkilösi tai myyjä on saanut sinut vakuutettua, varmista, että juuri sinun talous- ja palkkahallinnon tehtäviä hoitavalla henkilöllä on riittävä osaaminen, koulutus ja kokemus. Varmista asia myös häntä tuuraavien henkilöiden osalta. Panosta siis myös taustatyöhön pelkän hintatarjouksen lisäksi. Ethän osta autoakaan koeajamatta ja tutkimatta huoltokirjaa.. Huomioi valinnassa myös käytettävä ohjelmisto, sen sopivuus, helppokäyttöisyys ja kustannukset.

TaseControllin Laura tarjoaa +17 vuoden työkokemuksella kaivattua henkilökohtaista palvelua ja keskustelukumppanuutta hyvine neuvoineen taloudellisissa kysymyksissä ja yrittäjyydessä. Laura on suorittanut mm. arvostetun KLT-tutkinnon, joka kertoo vero- ja laskentaosaamisen korkeasta tasosta. Tutkinnon ylläpitäminen edellyttää tiettyä määrää riittävän korkeatasoista kouluttautumista ja sen raportoimista seurantakauden aikana. https://taloushallintoliitto.fi/tietopankki/klt-opas/miten-yllapidan-klt-patevyyttani/