Mihin yritys/yrittäjä tarvitsee kirjanpitäjää?

15.05.2024

Lukuaika 2min

Taloushallinnon ulkoistaminen: Avain yrittäjän menestykseen

Taloushallinnon pyörittäminen voi olla yksi yrittäjän suurimmista haasteista. Se vaatii aikaa, taitoa ja resursseja, jotka voivat muutenkin olla tiukassa. Siksi yhä useammat yrittäjät haluavat ulkoistaa taloushallintonsa tilitoimiston avulla. Mutta mitä hyötyä tästä yhteistyöstä voi olla? Katsotaanpa, miten sekä uusi että, kokeneempi yrittäjä voisi hyötyä taloushallintonsa ulkoistamisesta.

Uusi yrittäjä:

  1. Arvokas ajan säästö: Uuden yrityksen perustaminen vaatii paljon aikaa ja vaivaa. Taloushallinnon ulkoistaminen vapauttaa arvokasta aikaa, jota voi käyttää yrityksen kasvattamiseen ja kehittämiseen. Uusi yrittäjä voi keskittyä ydinliiketoimintaansa ja luomaan vahvan perustan liiketoiminnalleen.
  2. Asiantuntemus: Taloushallinnon ammattilaiset tuntevat verolainsäädännön ja kirjanpitostandardit läpikotaisin. He voivat tarjota arvokkaita neuvoa ja ohjausta, mikä auttaa uutta yrittäjää välttämään virheitä ja säästämään rahaa.
  3. Tehokkuus: Ulkoistettu tilitoimisto käyttää taloushallinnon pyörittämiseksi ohjelmistoa ja teknologiaa, mikä tehostaa prosesseja ja vähentää inhimillisten virheiden riskiä. Uusi yrittäjä voi luottaa siihen, että hänen taloushallintonsa hoidetaan tehokkaasti ja ammattitaidolla.
  4. Mielenrauha: Uusi yrittäjä voi kokea suurta stressiä yrityksen alkutaipaleella. Taloushallinnon ulkoistaminen helpottaa tätä stressiä, kun yrittäjä voi luottaa siihen, että asiantuntija huolehtii, että hänen taloushallinnon velvollisuudet tulevat hoidetuksi oikein ja ajallaan.

Kokenut yrittäjä:

  1. Keskittyminen olennaiseen: Kokeneelle yrittäjälle aika on kultaakin kalliimpaa. Taloushallinnon ulkoistaminen antaa mahdollisuuden keskittyä strategiseen suunnitteluun ja liiketoiminnan kehittämiseen sen sijaan, että kuluisi aikaa kirjanpitoon ja laskujen maksuun. Taloushallinnon rutiineista vapautuneen ajan yrittäjä voi käyttää parhaakseen katsomalla tavalla.
  2. Riskienhallinta: Kokenut yrittäjä ymmärtää liiketoiminnan riskejä ja haasteita. Ulkoistettu tilitoimisto voi tarjota parempaa riskienhallintaa ja varmistaa, että kaikki kirjanpitoon ja verotukseen liittyvät asiat hoidetaan asianmukaisesti ja lainmukaisesti sekä vero-optimoidusti. Tilitoimiston järjestelmät mahdollistavat tehokkaan ja räätälöidyn talousraportoinnin päätöksen teon tueksi.
  3. Kustannussäästöt: Vaikka ulkoistettu taloushallinto voi aluksi tuntua lisäkustannukselta, se voi todellisuudessa säästää yrittäjälle paljon rahaa pitkällä aikavälillä. Vähentyneet virheet, tehokkaat prosessit ja mahdolliset verosäästöt voivat kaikki johtaa merkittäviin kustannussäästöihin. Säästyneestä omasta ajasta puhumattakaan. Yrittäjän aika = rahaa!

Taloushallinnon ulkoistaminen voikin olla älykäs liike nykypäivän kilpailullisessa liiketoimintaympäristössä. Sekä uudet että kokeneet yrittäjät voivat hyötyä ulkoistetun tilitoimiston tarjoamista eduista, kuten ajan säästöstä, asiantuntemuksesta, tehokkuudesta, keskittymisestä olennaiseen, riskienhallinnasta ja kustannussäästöistä. Se voi olla avain menestykseen ja auttaa yritystä kasvamaan ja kehittymään pitkällä aikavälillä.

Jos haluat lisätietoja siitä, miten TaseControlli voi auttaa yritystäsi, otathan yhteyttä. Autan mielelläni!


Jos pohdit, että pärjäisit hyvin yksinkin esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmän avulla, niin tässä muutama pointti miksi kirjanpitäjä vielä edelleen päihittää hyvänkin ohjelmiston.

Toiminnanohjausjärjestelmä vs. Kirjanpitäjä: Miksi yrittäjän on hyvä olla tarkkana?


Toiminnanohjausjärjestelmät ovat olennainen osa modernia liiketoimintaa. Ne auttavat organisaatioita hallitsemaan resurssejaan, optimoimaan prosessejaan ja parantamaan tehokkuuttaan. Monet yrittäjät saattavat kuitenkin erehtyä luulemaan, että toiminnanohjausjärjestelmä voi korvata asiantuntevan kirjanpitäjän. Tämä väärinkäsitys voi johtaa vakaviin virheisiin ja haasteisiin liiketoiminnassa. Tässä muutama syy, miksi asiantunteva kirjanpitäjä on korvaamaton osa yrityksen taloushallintoa, vaikka toiminnanohjausjärjestelmä olisikin käytössä.

1. Taloustiedon tulkinta ja analysointi:

Toiminnanohjausjärjestelmät voivat tarjota runsaasti dataa ja raportteja, mutta niiden tulkitseminen ja analysointi vaativat edelleen ihmisen asiantuntemusta. Asiantunteva kirjanpitäjä pystyy ymmärtämään ja tulkkaamaan tietoja oikein, räätälöimään datan tarvittavaan muotoon, tunnistamaan trendejä ja tarjoamaan arvokasta liiketoimintaneuvoa.

2. Lainsäädännön ja hyvän kirjanpitotavan tuntemus:

Vaikka toiminnanohjausjärjestelmä voi auttaa noudattamaan tietyntyyppistä kirjanpitoa, se ei korvaa kirjanpitäjän syvää ymmärrystä kansallisesta ja kansainvälisistä kirjanpitosäännöistä sekä verolainsäädännöstä. Asiantunteva kirjanpitäjä tuntee nämä säännöt ja varmistaa, että yritys noudattaa niitä ja pystyy myös verotuksellisesti optimoimaan liiketaloudellisen päätöksen teon.

3. Yrityskohtaiset tarpeet:

Jokainen yritys on ainutlaatuinen, ja niiden taloushallinnon tarpeet voivat vaihdella suuresti. Asiantunteva kirjanpitäjä pystyy mukauttamaan kirjanpitoa vastaamaan yrityksen erityistarpeita ja tarjoamaan räätälöityjä ratkaisuja, jotka parhaiten palvelevat yrityksen tavoitteita.

4. Poikkeustilanteiden käsittely:

Toiminnanohjausjärjestelmät perustuvat sääntöihin ja algoritmeihin, mutta todellisessa liiketoimintaympäristössä voi tapahtua odottamattomia tilanteita ja poikkeuksia. Asiantunteva kirjanpitäjä pystyy käsittelemään näitä poikkeustilanteita joustavasti ja löytämään niihin parhaat ratkaisut.

5. Inhimillinen vuorovaikutus:

Asiantunteva kirjanpitäjä ei ole vain numeroita käsittelevä kone. Hän on arvokas osa tiimiä, joka voi tarjota henkilökohtaista palvelua ja tukea yrittäjälle/johdolle. Inhimillinen vuorovaikutus ja luottamussuhde ovat tärkeitä liiketoiminnassa, ja ne ovat ominaisuuksia, joita toiminnanohjausjärjestelmät eivät voi tarjota.

Vaikka toiminnanohjausjärjestelmät ovatkin arvokkaita työkaluja liiketoiminnan hallinnassa, ne eivät voi korvata asiantuntevaa kirjanpitäjää. Asiantunteva kirjanpitäjä tarjoaa arvokasta taloustiedon tulkintaa ja analyysiä, tuntee lainsäädännön, normit ja hyvän kirjanpitotavan, tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja, selvittää poikkeustilanteet ja luo tärkeän inhimillisen yhteyden yrityksen ja taloushallinnon välille. Siksi on tärkeää tunnistaa, että toiminnanohjausjärjestelmä ja asiantunteva kirjanpitäjä täydentävät toisiaan parhaiten, kun ne työskentelevät yhdessä yrityksen menestyksen tukemiseksi.

TaseControlli suosittelee lämpimästi asiantuntevan talousammattilaisen palveluiden hyödyntämistä - aina.