On jälleen aika antaa osakeyhtiön veroilmoitus

17.04.2023

Lukuaika 1 min.

Osakeyhtiöiden tulee antaa veroilmoitus 4 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä.

Monella yhtiöllä (tilikausi 1.1.2022- 31.12.2022) alkaakin olla viimeiset hetket jättää veroilmoitus vuodesta 2022...

Oy:n talousraportoinnista vastaava laskee ja ilmoittaa tilinpäätöstietojen perusteella verojen määrän (yhteisötulovero = 20 %). Verotettava tulo ei ole läheskään aina sama summa kuin tuloslaskelman osoittama tulos. Jos laskettu vero muodostuu suuremmaksi kuin maksetut ennakot, on haettava lisäennakkoa. Ilman korkoseuraamuksia ennakoita voi täydentää kk:n ajan tilikauden päättymisestä. Edellä mainittu "juna meni jo", jos tilikausi on kalenterivuosi, mutta tämän vuoden aikana päättyvien tilikausien osalta vinkki on vielä relevantti.

Digitaalisen ja reaaliaikaisen kirjanpidon ansiosta lopullinen tulos on selvillä hyvinkin pian tilikauden päätyttyä ja lisäennakkohakemus ehditään hyvin tekemään kuukauden määräajassa.

Vastaavasti ennakoiden pienentäminen onnistuu pitkin tilikautta Omaverossa, aina melkein verotuksen päättymiseen saakka. Liikaa maksetut ennakot saa takaisin, jos Omaverossa on tehty uusi ennakkoverohakemus, joka osoittaa pienentyneen ennakoiden tarpeen eikä rästissä/erääntymässä ole muita veroja.

Verohallinto voi viran puolesta määrätä tai korottaa ennakoita vielä 2 kk:n ajan verovuoden päättymisestä. Jos tuloveroilmoitus annetaan ilman kehotusta/oma-aloitteisesti myöhässä, siitä seuraa 100 euron myöhästymismaksu. Veronkorotus (2 % lisätystä tulosta tai 10 % lisääntyneestä verosta) on seuraamus silloin, kun tuloveroilmoitusta ei anneta oma-aloitteisesti verotuksen päättymiseen mennessä.

Pidä huoli, että yhtiösi tuloveroilmoitus annetaan ajallaan ja oikeilla tiedoilla.

TaseControllin asiakkaat voivat luottaa siihen, että heidän veroilmoituksensa on aina hoidettu hyvissä ajoin, kaikkien tarvittavien liitteiden kera (mm. tilintarkastuskertomus).

Jos koet, ettei yhtiöstäsi riippumattomista syistä asiat ole ihan yhtä hyvin - O t a  y h t e y t t ä info@tasecontrolli.fi

#veroilmoitus #tulovero #yhteisövero #osakeyhtiö #tilitoimisto #tasecontrolli #sähköinentaloushallinto #yritys #yrittäjät