Rahoituslaskelma

26.10.2022

Lukuaika 3 min.

Mitä hyötyä on rahoituslaskelmasta?

Se on käytännössä maksuperusteiseksi oikaistu ja rahavirtalajeittain (liiketoiminta/investointi/rahoitus) lajiteltu tuloslaskelma, joka on pakollinen osa suuryritysten ja isompien konsernien tilinpäätöstä ja josta hyötyisivät pienemmätkin yritykset.

Rahoituslaskelman tarkoitus on antaa tietoa siitä, miten yritys on aikaansaanut rahavirtoja ja miten se on ne käyttänyt.

Kun tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella (kun suorite luovutettu/vastaanotettu) ja rahoituslaskelma maksujen perusteella, suurimmat erot muodostuvat liikevaihdon (osa saamisissa) ja myynnin kassaan maksujen välillä, ostojen (osa veloissa) ja ostomaksujen välillä sekä investointien ja poistojen välillä.

Rahoituslaskelmassa eliminoidaan kaikki tilinpäätöstapahtumat, joissa raha ei oikeasti liiku eli jaksotukset, poistot ja muut laskennalliset tapahtumat.

Myös pienemmille yrityksille rahoituslaskelma on erittäin hyödyllinen talouden työkalu.

Kassavirta antaa tärkeää tietoa, sillä laskuja, lainojen koroja ja lyhennyksiä sekä palkkoja tai osinkoja ei makseta tilinpäätöksen tuloksella. Moni organisaatio ohjaa toimintaansa maksu-, ei suoriteperusteisesti.

Oikein laadittu rahoituslaskelma kertoo:

  • miten ja mistä tekijöistä rahavirrat muodostuvat
  • riittääkö liiketoiminnan rahavirta ja missä määrin on jouduttu käyttämään rahoitusta
  • miten liiketoiminnan tuottamat (tuloslaskelma) rahavirrat ovat sitoutuneet taseen käyttöpääomaan (esim. varasto) ja missä määrin rahavirta on riittänyt kattamaan tehdyt investoinnit ja voitonjaon omistajille.
  • missä määrin rahavirrat mahdollistavat velkojen lyhentämisen

Liiketoiminnan rahavirta = tulorahoitus kertoo, missä määrin yritys on aikaansaanut rahavirtoja toimintaedellytystensä säilyttämiseksi (mm. investoinnit), luottojensa hoitamiseksi ja varojen palauttamiseksi sijoittajille ilman, että se on joutunut turvautumaan lisärahoitukseen.

Investointien rahavirta kertoo, kuinka paljon varoja käytetään pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden hankkimiseen.

Rahoituksen rahavirta kertoo oman ja vieraan pääoman hankkimisesta ja palauttamisesta aiheutuvat rahavirrat, kuten pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut, oman pääoman sijoitukset sekä maksetut osingot ja muun voitonjaon.

Rahoituksen rahavirta kertoo myös yrityksen rahoituksen rakenteen kehityksestä sekä rahoituksen aiheuttamasta rasitteesta ja ansaintavaatimuksesta yritykselle.

Terveen yrityksen rahoituslaskelma

Pitkällä aikavälillä terveellä ja kannattavalla yrityksellä on positiivinen liiketoiminnan rahavirta, joka kattaa investointien negatiivisen rahavirran sekä rahoituksen negatiivisen rahavirran. Eli, liiketoiminta tuottaa investointeihin käytetyn rahan takaisin korkojen kera ja mahdollistaa voitonjaon sijoittajille.

Jos sinua kiinnostaa, onko yrityksesi terve ja kannattava, ota yhteyttä, niin laaditaan yrityksellenne rahoituslaskelma.
Lähde: koulutusmateriaali Miki Lehtomäki, HT, HHJ