Te kysyitte - TaseControlli vastaa

01.10.2023

Lukuaika 3 min

Uusien asiakkaiden useimmin esittämiä kysymyksiä

Millaisille yrityksille/yrittäjille TaseControllin palvelut sopivat?

TaseControlli on sopiva valinta silloin, kun halutaan toimia täysin sähköisesti eikä tapaamisia kasvotusten koeta välttämättömiksi. Yhtiömuodoille Tmi/Ay/Ky/Oy, jotka tarvitsevat taloushallinnon palveluita kuukausittain. TaseControlli ei kilpaile hinnalla, vaan palvelun laadulla ja sen tuottamalla lisäarvolla. Lisäarvoa tuovat mm. ajan säästö ja tekemisen helppous, verosuunnittelu, viivästysseuraamuksilta välttyminen, verojen oikea-aikainen maksaminen (esim. ei makseta turhia ennakkoveroja), päätösten veroseuraukset, liiketoiminnan ja taloushallinnon prosessien kehitysapu sekä rauhallisemmat yöunet. Verotarkastajan ottaessa yhteyttä, syke ei nouse. Yrittäjälle/Yritykselle, joka haluaa toimia fiksusti ja oikein sekä on kiinnostunut siitä, mitä talousluvut paljastavat. Ehkä haluaa jopa yritykselle räätälöityjä laskelmia, tunnuslukuja ja helppolukuisia graafeja, esim. kassavirta- ja rahoituslaskelmia, budjetteja jne. Liikevaihto voi olla mitä vain aloituksen nollan ja noin 4 M euron välillä. Palkansaajia maksimissaan 49 henkeä. Jos enemmän kuin 49, ulkoistetaan palkanlaskenta suoraan yhteistyökumppanille.

Tuttuja toimialoja mm.:

 • erikoistavara- ja palvelumyynti
 • hyvinvointi ja liikunta
 • kauneusalan palvelut
 • terveyspalvelut (alv 0%)
 • maanrakennus- ja kuljetusala
 • ajoneuvojen korjaus ja myynti
 • IV-tekniset palvelut
 • liikehuoneistovuokraus ja majoitustoiminta
 • yksityinen sosiaaliala
 • asiantuntijapalvelut
 • suunnittelu- ja insinööripalvelut
 • koulutus- ja konsulttipalvelut
 • tapahtumatuotanto
 • rakentaminen ja remontointi, pois lukien perustajaurakointi
 • metallialan tuotantopalvelut

Olen itse tehnyt kirjanpidon ja alv-ilmoitukset ja nyt pitäisi tehdä tilinpäätös ja veroilmoitus. Pystytkö auttamaan?

Pystyn toki. Mutta haluan painottaa, että vastuusyistä tulen käymään koko tehdyn kirjanpidon ilmoituksineen läpi ennen tilinpäätöksen ja veroilmoituksen laatimista. Käytännössä, edullisempi ja järkevämpi tapa toimia on antaa kirjanpito alusta alkaen asiantuntijan tehtäväksi. Kirjanpitovelvollinen itse viime kädessä vastaa kirjanpidosta, mutta ongelmatilanteissa oikeuden silmissä asiantuntijan ammattitaitoon kuuluu paitsi arvioida, myös kyseenalaistaa saamiaan tietoja.

Voinko toimittaa kaiken kirjanpitoaineiston sinulle sähköpostin liitteinä?

Valitettavasti et. Turhan manuaalityön välttämiseksi palveluni edellyttävät vähintään konekielistä tiliotetta eli tiliotteen on tultava sähköisesti käytettävään järjestelmään. Tämä (WS-kanavan käyttö) edellyttää yritystiliä pankissa. Satunnaisia tositteita ja asiakirjoja voit lähettää Fennoan omalla sähköpostiosoitteella suoraan ohjelmaan tai toimittaa ne kuvaamalla Fennoan kännykkäsovelluksella (jos verkkolaskukanava avattu). Tositteita voi myös "raahata" ohjelmaan suoraan oman koneen tiedostokansioista. Jos et jostain syystä halua ottaa ostolaskujen verkkokanavaa käyttöön, tulee sinun toimittaa ostolaskut ja -kuitit (yli 5 kpl kuukaudessa) sinulle järjestämäni eTaskun kautta.

Onko myyntilaskutus hoidettava Fennoassa?

Ei ole, mutta suosittelen sitä monipuolisten toimintojen ja avoimien erien perintätoimien automatisoinnin mahdollistamiseksi. Factoring-rahoituslaskukopioiden siirtäminen on automatisoitu, samoin kuin pankkien rahoittamien laskujen viitesuoritusten kirjaaminen reskontraan. Myyntilaskut voidaan myös siirtää toisesta järjestelmästä Fennoa API:n ja integraatioiden avulla, esim. yksityisellä sosiaalialalla käytettävästä Nappulasta.

Onko TaseControlli Taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto?

Ei ole toistaiseksi, mutta TaseControlli on huolehtinut auktorisoinnin edellyttämistä toimenpiteistä. TaseControllista vastaa auktorisoinnin edellyttämä, KLT-arvon omaava asiantuntija. TaseControllilla on myös vaadittava vastuuvakuutus ja TaseControlli noudattaa aina sekä hyvää kirjanpitotapaa, että taloushallintopalvelualan hyviä tapoja. TaseControlli käyttää Taloushallintoliiton toimeksiantosopimuspohjaa. TaseControllissa toiminta on aina lain mukaista ja uudet säännökset huomioidaan sekä niistä tiedotetaan tarvittaessa asiakkaille. TaseControlli on Tasekirjailijat ry:n, Veronmaksajien sekä Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n jäsen. 

Kirjanpitovelvollisuus - ketä se koskee ja mistä alkaen?

Kirjanpitovelvollisuus koskee kaikkia yrityksiä koosta, yhtiömuodosta ja toimialasta riippumatta, ja sen järjestämisen vastuu on yrittäjällä. Yrityksillä on eroja kirjanpidon vaatimuksissa. Mitä isompi yritys, sen enemmän vaatimuksia. Mikrokokoluokassa (tase max 350t €/Lv max 700t €/keskim. max 10 tt) toimivalla toiminimiyrittäjällä, jonka tilikausi on kalenterivuosi, on oikeus jättää tilinpäätös laatimatta. On kuitenkin hyvä huomioida, mitä mahdolliset rahoittajat odottavat saavansa kirjanpidosta tietoonsa. Lisäksi yrittäjän on kuitenkin laadittava lähes tilinpäätöstä vastaava veroilmoitus ja kirjanpidon perusteella on pystyttävä jatkuvasti osoittamaan ostovelkojen ja myyntisaamisten määrä. Yrittäjä tarvitsee tilinpäätöstä moniin asioihin, kuten yritystoiminnan sopimuksiin, elinkeinolupia ja jopa henkilökohtaiseen tarkoitukseen esim. asunto- ja kulutusluottoja varten sekä sosiaalietuuksien määrittämiseen.

Mistä alkaen kirjanpidosta pitää huolehtia?

Toiminimiyrittäjän tilikausi ja kirjanpitovelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun hän on tosiasiallisesti ryhtynyt harjoittamaan liike- ja ammattitoimintaa.
Henkilöyhtiöllä (Ky/Ay) tilikausi ja kirjanpitovelvollisuus alkaa yhtiösopimuksen allekirjoituspäivästä tai liiketoiminnan aloittamishetkestä, jos liiketoiminta on aloitettu ennen yhtiösopimuksen laatimista.
Osakeyhtiön tilikausi ja kirjanpitovelvollisuus alkavat viimeistään perustettavan yhtiön osakkeiden merkintäpäivästä. Jos Oy ottaa vastattavakseen sellaisia toimia, jotka on tehty sen lukuun ennen perustamista, on näitä toimia kuvaavat liiketapahtumat merkittävä kirjanpitoon syntymishetken mukaisesti. Tällöin Oy:n ensimmäinen tilikausi tulee aloittaa ensimmäisen liiketapahtuman syntymishetkestä.

Miksi kirjanpitoa tehdään?

Kirjanpidosta saadaan ennen kaikkea tärkeää taloustietoa yritykselle itselleen. Tuloslaskelma kertoo toiminnan tuloksellisuudesta ja tase taas vakavaraisuudesta, velkaantumisesta ja maksukyvystä. Kirjanpidosta voidaan tehdä sisäistä laskentaa päätöksien tueksi, mm. kassavirtalaskelmia, ennusteita, budjetteja, asiakaskannattavuuslaskelmia jne. Kirjanpito tuottaa tietoa myös ulkoisille sidosryhmille. Kun osakeyhtiöiden tilinpäätökset julkaistaan tilikausittain Kaupparekisterissä, ovat luvut silloin myös rahoittajien, tavarantoimittajien ja kilpailijoiden käytössä. Ay/Ky:llä ei ole velvollisuutta julkaista tilinpäätöstään, mutta esim. rahoitusta haettaessa pankista se on esitettävä rahoitusta saadakseen. Kirjanpidon lukuihin pohjautuvat myös yrityksen tulovero- ja arvonlisäveroilmoitukset.

Missä ajassa kirjanpito on tehtävä?

Arvonlisäverovelvollisuus ja verokauden pituus luovat takarajan kirjanpidon tekemiselle. Myöhästymisistä sakotetaan. Jos yritys on alv-velvollinen ja verokausi kuukausi, on sähköinen alv-ilmoitus toimitettava Verohallinnolle viim. kuukauden ja 12 päivän kuluessa kohdekk:n päättymisestä. Tammikuun alv on siis ilmoitettava sekä maksettava viimeistään 12. maaliskuuta. Jos yritys on myynyt tavaraa tai palvelua EU-alueella, sen on annettava myös alv-yhteenvetoilmoitus. Se tulee antaa jo viim. seuraavan kuun 20. päivä. Käteisellä tapahtuneet maksut tulee kirjata viipymättä päiväkohtaisesti (pidettävä kassapäiväkirjaa). Maksetut palkat tulee ilmoittaa Tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksusta. Verottomat korvaukset on ilmoitettava viim. maksukuukautta seuraavan kuun 5. päivä. Jos yritys ei ole arvonlisävelvollinen, määrää aikataulun tilikausi ja verovuosi. Tilinpäätös laaditaan neljän kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Veroilmoitus on jätettävä: Tmi/Ay/Ky verovuotta seur. huhtikuun 2. päivä. Jos Ky:n tilikausi on päättynyt 31.1. vuonna 1, yhtiö antaa veroilmoituksen viim. 2.4. vuonna 2. Oy:t neljän kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Mikäli tilikausi on päättynyt 31.1. vuonna 1, yhtiö jättää veroilmoituksensa 31.5. vuonna 1.

Mikä on tosite?

Se on todistusaineistoa yrityksen toimintaa koskevasta liiketapahtumasta. Esimerkiksi solmittu vuokrasopimus, velkakirja, tuntilista, matkalasku, myynti- ja ostolasku tai kuitti hankinnasta. Tositteesta on käytävä ilmi mm. mitä on ostettu tai myyty, ja milloin on hankinnan kohde vastaanotettu tai myyty suorite luovutettu. ALV 209 § sisältää tarkemmat vaatimukset myyntilaskun sisällöstä.

Kuinka kauan kirjanpitoaineisto on pidettävä tallessa?

Kirjanpitoaineisto voidaan säilyttää paperilla, tiedostoina tai kirjanpitojärjestelmän tietokannassa tai näiden yhdistelmänä. Kannattaa huolehtia myös varmuuskopioinnista. Arkistointi on yrityksen johdon vastuulla. On hyvä huolehtia, että yritys saa arkistoaineiston tilitoimistolta vuosittain säilytettäväksi. Arkistointiin kuuluu luettelo aineistosta. Siinä luetellaan tositelajit (esim. myyntilaskut, tiliotteet, pääkirjat jne.) ja miten ne säilytetään. Esim. "Kirjanpito säilytetään Fennoa-ohjelmistossa ja OneDrive-pilvipalvelussa." Tositteet säilytetään 6 vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätös, kirjanpidot (päivä- ja pääkirjat), tililuettelo sekä luettelo aineistosta säilytetään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. EU-tuet saattavat edellyttää pidempää säilytysaikaa. Työlainsäädäntö taas velvoittaa antamaan työtodistuksen 10 vuoden ajan työsuhteen päättymisestä, joten aineiston hävittämisessä ei kannata hötkyillä. Sähköinen kirjanpito ja sen muodostama aineisto ei vie fyysistä tilaa. Toiminnan loppuessa Kaupparekisteriin ilmoitetaan kuka on vastuussa aineiston säilyttämisestä.