Onko yrityksen tilikaudella merkitystä?

14.08.2022

Yritystä perustaessa olisi hyvä pysähtyä miettimään hetkeksi valittavaa tilikautta


Pohdinnalla on monenlaisia hyötyjä niin perustettaessa kuin myöhemminkin. Jos pohdintaa jää syystä tai toisesta tekemättä yritystä perustettaessa, voidaan siihen palata tarvittaessa vielä myöhemminkin tilikautta muuttamalla.

Tieto tilikaudesta on pakollinen tieto vain Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitettavassa perustamisopimuksessa. Jos tieto tilikaudesta tämän lisäksi merkitään henkilöyhtiön tai osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen/yhtiösopimukseen, tulee tilikauden muuttamisesta hallinnollisesti hankalampaa ja se aiheuttaa suuremmat lisäkustannukset, sillä tällöin myös yhtiösopimusta/-järjestystä joudutaan muuttamaan. PRH veloittaa tilikauden muutoksesta 40 euroa, kun taas tilikauden sekä yhtiöjärjestyksen muutos maksavat 280 euroa (v.2022). Osakeyhtiön tilikauden muutoksesta päättää yhtiökokous.

Säännönmukainen tilikausi on 12 kuukautta. Yritystä perustettaessa tai tilikautta muutettaessa voi kuluva poikkeava tilikausi olla tätä lyhyempi tai pidempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta. Yhdenkertaista kirjanpitoa laativan toiminimiyrittäjän tilikausi ei voi olla muuta kuin kalenterivuosi.

Ilmoitus muutoksesta täytyy tehdä tilikautta pidennettäessä 2 kuukautta ennen rekisterissä olevan tilikauden päättymistä ja lyhennettäessä 2 kuukautta ennen uuden, rekisteröitäväksi ilmoitettavan tilikauden päättymistä. 

Tilikauden vaihtumisen ajankohdalla saattaa hyvinkin olla merkitystä

Osuuko tilinpäätös keskelle parasta ja kiireisintä sesonkia, jolloin varasto, myyntisaamiset ja ostovelat paukkuu liitoksistaan ja töitä on tarpeeksi ilman tilinpäätöksen valmistelun tuomaa hallinnollista taakkaa. Vai osuuko tilinpäätös heti sesongin jälkeiseen aikaan, jolloin rahavarat parhaimmillaan sekä myyntisaamiset, ostovelat ja varasto pienimmillään.

Kaikkia yhtiömuotoja ei tosin pullisteleva pankkitilikään tilinpäätöshetkellä hyödytä. Toiminimiyrittäjän elinkeinotoiminnan varallisuuteen ei lasketa mukaan pankkitilillä olevia varoja. Joten yhtiömuotokin tulee pohdintaa tehdessä huomioida.

Entä tilinpäätöshetken ajoittaminen verotuksellisista syistä? Onko tulos budjetoitua suurempi, ja heti tilikauden vaihduttua olisi suunnitellun investoinnin aika? Entä jos toiminimiyrittäjä tai henkilöyhtiö valitsee murretun tilikauden? Miten se vaikuttaa esimerkiksi ennakoiden maksuajankohtaan?

Entä jos tulos on heikko ja oma pääoma painumassa negatiiviseksi? Antaisiko tilikauden lykkääminen lisäaikaa hoitaa tilanne omistajatahon pääomasijoituksella tai korjautuisiko tilanne tiedossa olevien tuloksellisesti parempien kuukausien turvin?

Tilinkauden valinta tai sen muuttaminen myöhemmin tarpeen mukaan, ei ole yhden tekevää ja näistä asioista kannattaa keskustella oman Talousasiantuntijan kanssa.


Lähde: prh.fi ja vero.fi