Tilintarkastukseen valmistautuminen

19.12.2022
Vinkkejä tilintarkastukseen
Vinkkejä tilintarkastukseen

Täytyykö yrityksesi päättynyt tilikausi tilintarkastaa?

Tilintarkastusprosessiin on hyvä valmistautua ja usein tilintarkastaja lähettääkin hyvissä ajoin ennen tarkastusta aineistopyyntölistauksen helpottaakseen prosessin sujuvuutta. Valmistautuminen mahdollistaa tehokkaamman tilintarkastuksen ja sen, että pysytään aikataulussa. Viivästyksistä on tärkeää kertoa tilintarkastajalle pikimmiten, sillä kevään kiireisimpään aikaan tilintarkastajien ja kirjanpitäjien kalenterit ovat varattu täyteen. Viivästyminen tai aineiston toimittaminen ripotellen saattaa tietää lisäkustannuksia tarkistusasiakkaalle.

Tilintarkastaja ei vain tarkista tilinpäätöstä ja tilikauden hallintoa - vaan hänen puoleensa on hyvä kääntyä jo tilikauden kuluessa, jos kirjanpitoon tai tilinpäätökseen mahdollisesti vaikuttavista asioista herää kysymyksiä.

Esimerkki yhtiön tilintarkastuksen alustavasta aineistopyyntölistasta

Hallinto ja tilinpäätös

 • Tilinpäätös
 • Tase-erittelyt
 • Tilikohtainen tase ja tuloslaskelma (sisältäen edellisen tilikauden vertailuluvut)
 • Pääkirja ja päiväkirja
 • Tilikauden aikana ja sen jälkeen pidettyjen yhtiökokousten sekä hallituksen kokousten pöytäkirjat
 • Kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys
 • Tosiasialliset edunsaajat
 • Osakasluettelo

Käyttöomaisuus

 • Käyttöomaisuusrekisteri
 • Erittely tilikauden käyttöomaisuuden lisäyksistä, vähennyksistä ja poistoista

Sijoitukset

 • Salkkuraportit sijoituksista tilinpäätöshetkellä
 • Vahvistukset sijoitusten hankintahinnoista, markkina-arvoista sekä määristä

Vaihto-omaisuus

 • Nimikekohtainen allekirjoitettu varastolista
 • Inventointiin liittyvä aineisto, kuten erolistat

Myyntisaamiset

 • Myyntireskontran avoimet saamiset ­tilinpäätöshetkellä, josta nähtävissä asiakkaan nimi, laskun numero ja summa sekä eräpäivä
 • Myyntireskontran avoimet saamiset tilintarkastus­hetkellä, josta nähtävissä asiakkaan nimi, laskun numero sekä eräpäivä
 • Myyntisaamisten ikäjakauma

Rahat ja pankkisaamiset sekä lainat

 • Pankkien ja rahalaitosten saldovahvistukset pankki­tilien ja lainojen saldoista tilinpäätöshetkellä
 • Allekirjoitettu vahvistus lasketusta käteiskassasta

Ostovelat

 • Ostoreskontran avoimet laskut tilinpäätöshetkeltä, josta nähtävissä toimittajan nimi, laskun numero ja summa sekä eräpäivä
 • Ostoreskontran ikäjakauma

Muut velat ja siirtovelat

 • Omavero-yhteenveto tilinpäätöshetkeltä sekä ­kahdelta seuraavalta kuukaudelta
 • Alv-laskelmat tilinpäätökseen sisältyvistä alv-veloista tai -saamisista
 • Tilinpäätökseen sisältyvän ennakonpidätysvelan peruste
 • Sosiaalivakuutusmaksujen jaksotusten laskelmat
 • Henkilötasoinen lomapalkkavelkalaskelma tilin­päätöshetkeltä
 • Muiden mahdollisten velkoihin sisältyvien erien laskelmat sekä taustamateriaali

Verot

 • Edellisen verovuoden veroilmoitus liitteineen
 • Edellisen verovuoden verotuspäätös
 • Tarkastettavan tilikauden ennakkoveropäätös
 • Laskelma tilinpäätökseen sisältyvästä tuloverosta sekä tuloverosaamisesta/-velasta

Vastuut ja vakuudet

 • Laskelmat ja vahvistukset mahdollisista panteista, kiinnityksistä sekä muista vakuuksista ja taseen ulkopuolisista vastuista tilinpäätöshetkellä

Lähde: Tilisanomat.fi 5/2021 julkaistu artikkeli. Laatijat: Lotta Nukari ja Anna-Kreetta Pentti, Hill Audit Oy