Yrittäjän ja palkkahallinnon tärkeät päivämäärät ja luvut 2024

08.01.2024

Veroilmoitusten aikataulut ja palkanlaskennassa tarvittavat prosentit vuodelle 2024 on jälleen päivitetty

Tärkeitä päivämääriä 2024

Lisäennakon haku ilman viivästyskorkoa ja vuosi-ilmoitusten yleinen viim. palautuspäivä on 31.1.

Vuonna 2023 nostettavissa olleet osingot ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella 31.1. mennessä.

Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista on annettava viim. 26.2.

Työterveyshuollon korvausten hakeminen Kelasta viim. 6kk tilikauden päättymisestä.

Arvonlisäveron palautushakemus toiseen EU-maahan vuodelta 2023 on tehtävä viim. 30.9.


Veroilmoitukset

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien veroilmoituksen viim. jättöpäivä 2.4.

Elinkeinoyhtymien (Ay tai Ky) veroilmoituksen viim. jättöpäivä 2.4.

Osakeyhtiöiden veroilmoitusten viim. jättöpäivä on 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.


Veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista

Kuukausimenettelyssä olevat alv-velvolliset: seuraavan kuun jälkeinen 12. pv 

Kalenterivuosimenettelyssä olevat alv-velvolliset: viimeistään 29.2.

Alv:n yhteenvetoilmoitukset (tavaroiden ja palveluiden EU-myynti): seuraavan kuun 20. pv


Tulorekisteri

Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot ja veronalaiset kustannusten korvaukset: pääsääntöisesti 5 päivän kuluessa maksupäivästä.

Verovapaat kustannusten korvaukset, YEL-yrittäjän omat palkat: viim. maksukuukautta seuraavan kuun 5. pv.

Työnantajan sairausvakuutusmaksun (sava-maksu) määrä sekä siitä mahd. tehdyt vähennykset: työnantajan erillisilmoitus maksukuukautta seuraavan kuun 5. pv mennessä.


Yrittäjän tärkeät luvut 2024
Yrittäjän tärkeät luvut 2024

Tärkeitä lukuja 2024

Sosiaalivakuutusmaksut


Työntekijämaksut yhteensä 9,46 % (10,96 % kun henkilö 53-62-vuotias).

Työnantajan keskimääräiset sosiaalivakuutusmaksut yhteensä 19,95 %.

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (TyEL)

Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin, jos kuukausiansio on vähintään 68,57 €.
Tilapäisen työnantajan 6 kk:n ansioraja on 9 822,00 €.
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa on 976,59 €.

Työnantajan TyEL-perusmaksu keskimäärin: 
Sopimustyönantaja ilman hoitokustannusosaa (vakuutusyhtiökohtainen) 25,12 %

Tilapäistyönantaja 26,12 %

  • palkkasumma alle 2  251  500 euroa (v.2022)
  • sisältää palkansaajan osuuden, keskimäärin 24,81 %.
    Ilman työntekijän maksua keskimäärin 17,34 %.

Työntekijän osuus TyEL-maksusta: pysyivät samoina kuin vuonna 2023
17-52 -vuotias 7,15 % 
53-62 -vuotias 8,65 % 
63-68 -vuotias 7,15 %
(keskimäärin 7,45 %)


Yrittäjän eläkevakuutusmaksu (YEL)
(muutoksia vain euromääräisiin rajoihin)

YEL-työtulon alaraja 9 010,28 € / v
YEL-työtulon yläraja 204 625,00 € / v
Yrittäjän työtulon alaraja työttömyysturvaan 14 803 € / v

18-52 -vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 24,10 %
53-62 -vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 25,60 %
63-67 -vuotiaan vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 24,10 %
 

Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 % alennus 48 kk ajan.

18-52 -vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu 18,798 %
53-62 -vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu 19,968 %
63 vuotta täyttäneen yrittäjän alennettu YEL-maksu 18,798 %


Työttömyysvakuutusmaksu

Vakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja 1 500,00 € / vuosi.
Peritään 18 - 64 -vuotiailta (syntymäpäivää seur. kuun alusta).

Työnantajan osuus: 
palkkasumma ≥ 2 337 000 € 0,27 %

palkkasumma > 2 337 000 € 1,09 %

TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,27 %

Lisäksi yritys pidättää palkansaajan osuuden ja tilittää Työllisyysrahastolle neljännesvuosittain.

Työntekijän osuus:

palkkasumma ≥ 2 337 000 € 0,79 %
palkkasumma > 2 337 000 € 0,79 %


TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,43 %

* Osaomistaja on esimerkiksi osakeyhtiössä työskentelevä osakas, joka omistaa 15-30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa 30-50 % osakeyhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

Sairausvakuutus­maksu (ent. sotumaksu)

Työnantajan sairausvakuutus­maksu 

Peritään 16 - 67 -vuotiailta.

1,16 %**

Vakuutetun sairausvakuutus­maksu (sisältyvät ennakonpidätykseen, mutta merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle)

Työntekijän sairaanhoitomaksu 0,51 %
Työntekijän päivärahamaksu 1,01 %*

 Huomioi minipidätysprosentit vakuutuspalkasta ulkomaan työssä (1,52 % / 0,51 %).

*Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 16 499 € / vuosi, päivärahamaksu on 0,00 € / vuosi.

Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,22 % prosenttia.

** Ei- YEL/MYEL-vakuutetun yrittäjän omalta yhtiöltä, tai laskutuspalveluyritykseltä, saamasta palkasta ei ole vuodesta 2020 alkaen suoritettava työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Muut työnantajan maksut

Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,57 % palkoista, vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan. Vakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja 1 500,00 € / vuosi.

Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,06 %

Korot

Peruskorko 1.1. - 30.6.2024 4,25 %
1.7. - 31.12.2023 3,75 %

Yleinen viivästyskorko 1.1. - 30.6.2024 11,5 % (kuluttajakauppa).
Yritysten kesken voi olla korkeampi.
1.7.-31.12.2023 11,0 % (kuluttajakauppa)

Tuloverotuksen huojennettu viivästyskorko = viitekorko + 2 %, kuitenkin väh. 0,50 % eli 6,00 %. Käytössä 2023 verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden alusta. Tilikauden päätyttyä on ensimmäisen kuukauden ajan mahdollista maksaa vielä lisäennakkoa.

 

Matkakustannusten yleisimmät korvaukset

Kotimaan päivärahat

Osapäiväraha (yli 6 tunnin työmatka) 24 €

Kokopäiväraha (yli 10 tunnin työmatka) 51 €

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden vähintään
* 2 tunnilla 24 €
* yli 6 tunnilla 51 € 
 

Yömatkaraha (vähintään neljä tuntia klo 21-07) 16 €

Ateriakorvaus, kun ei makseta päivärahaa ja ei mahd. ruokailla työpaikalla 12,75 €             

Kilometrikorvaukset

Oman auton käyttö 0,57 € / km
Käyttöetuauton käyttö 0,13 € / km       
                                                                 

Luontoisetujen verotusarvot 

Oman tai käyttöetuauton lataaminen työnantajan kustantamana on vuosina 2021 - 2025 verovapaa etu.

Matkapuhelinetu 20 € / kk

Ravintoetu (välittömät kustannukset alveineen 8,50 - 13,50 €)  8,50 € / ateria
Verotusarvo on 10,13 €, jos lounassetelin nimellisarvo on 13,50 €. Jos lounassetelin nimellisarvo ylittää 13,50 € = verotusarvo on sama kuin nimellisarvo.

Lounasseteli tai vastaava maksuväline 75 % nimellisarvosta (8,50 - 13,50 €).

Liikunta- ja kulttuurietu on verovapaa etu 400 euroon asti vuodessa / henkilö.

Hierontaedusta on tehtävä erikseen sopimus palveluntuottajan kanssa. Esim. 30 euroa kuukaudessa on katsottu kohtuulliseksi ja verovapaaksi eduksi Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisussa KVL 30/2017. 

Työsuhdematkalipun verovapaa osuus enintään 3 400 € / vuosi.

Työsuhdepolkupyörän verovapaa osuus enintään 1 200 € / vuosi. 

Polkupyörä- ja matkalippuetu yhdistettynä on verovapaa etu yhteensä 3 400 € / vuosi.

Työsuhdeautoihin on saatavana verotukea ja huojennuksia vuosina 2021-2025, kun ne ovat joko vähäpäästöisiä (max 100g/km) tai 0-päästöisiä täyssähköautoja. Lue lisää vero.fi.

Arvonlisäverokannat

Yleinen verokanta 24 %.

Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut 14 %.

Kirjat, sanoma- ja aikakausilehdet, sähköiset julkaisut, lääkkeet, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, tekijän taide-esinemyynti ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti, tekijänoikeuskorvaukset 10 % .