Yrittäjän ja palkkahallinnon tärkeät luvut 2023

30.12.2022

Veroilmoitusten aikataulut ja palkanlaskennassa tarvittavat prosentit

Lisäennakon haku ilman viivästyskorkoa ja vuosi-ilmoitusten yleinen viim. palautuspäivä on 31.1.

Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista on annettava viim. 24.2.

Työterveyshuollon korvausten hakeminen Kelasta viim. 6kk tilikauden päättymisestä.

Arvonlisäveron palautushakemus toiseen EU-maahan vuodelta 2022 on tehtävä viim. 30.9.


Veroilmoitukset

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien veroilmoituksen viim. jättöpäivä 1.4.

Elinkeinoyhtymien (Ay tai Ky) veroilmoituksen viim. jättöpäivä 1.4.

Osakeyhtiöiden veroilmoitusten viim. jättöpäivä on 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.


Veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista

Kuukausimenettelyssä olevat alv-velvolliset: seuraavan kuun jälkeinen 12. pv 

Kalenterivuosimenettelyssä olevat alv-velvolliset: viimeistään 28.2.

Alv:n yhteenvetoilmoitukset (tavaroiden ja palveluiden EU-myynti): seuraavan kuun 20. pv


Tulorekisteri

Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot ja veronalaiset kustannusten korvaukset: pääsääntöisesti 5 päivän kuluessa maksupäivästä.

Verovapaat kustannusten korvaukset, YEL-yrittäjän omat palkat: viim. maksukuukautta seuraavan kuun 5. pv.

Työnantajan sairausvakuutusmaksun (sava-maksu) määrä sekä siitä mahd. tehdyt vähennykset: työnantajan erillisilmoitus maksukuukautta seuraavan kuun 5. pv mennessä.

Yrittäjän tärkeät luvut 2023
Yrittäjän tärkeät luvut 2023

Sosiaalivakuutusmaksut

Työntekijämaksut yhteensä 10,61 % (12,11 % kun henkilö 53-62-vuotias).

Työnantajan keskimääräiset sosiaalivakuutusmaksut yhteensä 21,09 %.

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (TyEL)

Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin, jos kuukausiansio on vähintään 65,26 €. Tilapäisen työnantajan 6 kk:n ansioraja on 9 348,00 €. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa on 922,42 €.

Työnantajan TyEL-perusmaksu keskimäärin: 
Sopimustyönantaja 25,30 %

Tilapäistyönantaja 26,20 %

  • palkkasumma alle 2  197  500 euroa (v.2021)
  • sisältää palkansaajan osuuden, keskimäärin 24,84 %.
    Ilman työntekijän maksua keskimäärin 17,39 %.

Työntekijän osuus TyEL-maksusta: 
17-52-vuotias 7,15 % 
53-62-vuotias 8,65 % 
63-68-vuotias 7,15 %
(keskimäärin 7,45 %)

Yrittäjän eläkevakuutusmaksu (YEL)

YEL-työtulon alaraja 8 575,45 € / v

YEL-työtulon yläraja 194 750,00 € / v

Yrittäjän työtulon alaraja työttömyysturvaan 14 088 € / v

18-52-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 24,10 %
53-62-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 25,60 %

63-67-vuotiaan vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 24,10 % 

Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 % alennus 48 kk ajan.

18-52-vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu 18,798 %
53-62-vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu 19,968 %
63 vuotta täyttäneen yrittäjän alennettu YEL-maksu 18,798 %

Työttömyysvakuutusmaksu

Vakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja 1 400,00 € / vuosi.
Peritään 18 (syntymäpäivää seur. kuun alusta) - 64 -vuotiailta.

Työnantajan osuus: 
palkkasumma ≥ 2 251 500 € 0,52 %

palkkasumma > 2 251 500 € 2,06 %

TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,52 %

Lisäksi yritys pidättää palkansaajan osuuden ja tilittää Työllisyysrahastolle neljännesvuosittain.

Työntekijän osuus:

palkkasumma ≥ 2 251 500 € 1,50 %
palkkasumma > 2 251 500 € 1,50 %

TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,75 %

* Osaomistaja on esimerkiksi osakeyhtiössä työskentelevä osakas, joka omistaa 15-30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa 30-50 % osakeyhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

Sairausvakuutus­maksu (ent. sotumaksu)

Työnantajan sairausvakuutus­maksu 

Peritään 16 - 67 -vuotiailta.

1,53 %**

Vakuutetun sairausvakuutus­maksu (sisältyvät ennakonpidätykseen, mutta merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle)

Työntekijän sairaanhoitomaksu 0,60 %
Työntekijän päivärahamaksu 1,36 %*

 Ns. minipidätys 1,96 %

*Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 15  703 € / vuosi, päivärahamaksu on 0,00 € / vuosi.

Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,23 % prosenttia.

** Ei- YEL/MYEL-vakuutetun yrittäjän omalta yhtiöltä, tai laskutuspalveluyritykseltä, saamasta palkasta ei ole vuodesta 2020 alkaen suoritettava työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Muut työnantajan maksut

Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,57 % palkoista, vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan. Vakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja 1 400,00 € / vuosi.

Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,06 %

Korot

Peruskorko 1.1. - 30.6.2023 2,50 %
1.7. - 31.12.2022 0,00 %

Yleinen viivästyskorko 1.1. - 30.6.2023 9,5 %
(1.7.-31.12.2022) 7,0 % (kuluttajakauppa)

 

Matkakustannusten korvaukset

Kotimaan päivärahat

Osapäiväraha (yli 6 tunnin työmatka) 22 €

Kokopäiväraha (yli 10 tunnin työmatka) 48 €

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden vähintään
* 2 tunnilla 22 €
* yli 6 tunnilla 48 € 
 

Yömatkaraha (vähintään neljä tuntia klo 21-07) 15 €

Ateriakorvaus, kun ei makseta päivärahaa ja ei mahd. ruokailla työpaikalla 12 €             

Kilometrikorvaukset

Oman auton käyttö 0,53 € / km
Käyttöetuauton käyttö 0,14 € / km                                                                                                        


Luontoisetujen verotusarvot 

Oman tai käyttöetuauton lataaminen työnantajan kustantamana on vuosina 2021 - 2025 verovapaa etu.

Matkapuhelinetu 20 € / kk

Ravintoetu (välittömät kustannukset alveineen 8,00 - 12,70 €)  8,00 € / ateria
Jos lounassetelin nimellisarvo ylittää 12,70 € = verotusarvo on sama kuin nimellisarvo.

Lounasseteli tai vastaava maksuväline 75 % nimellisarvosta (8,00 - 12,70 €).

Liikunta- ja kulttuurietu on verovapaa etu 400 euroon asti vuodessa / henkilö.

Hierontaedusta on tehtävä erikseen sopimus palveluntuottajan kanssa. Esim. 30 euroa kuukaudessa on katsottu kohtuulliseksi ja verovapaaksi eduksi Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisussa KVL 30/2017. 

Työsuhdematkalipun verovapaa osuus enintään 3 400 € / vuosi.

Työsuhdepolkupyörän verovapaa osuus enintään 1 200 € / vuosi. 

Polkupyörä- ja matkalippuetu yhdistettynä on verovapaa etu yhteensä 3 400 € / vuosi.

Työsuhdeautoihin on saatavana verotukea ja huojennuksia vuosina 2021-2025, kun ne ovat joko vähäpäästöisiä (max 100g/km) tai 0-päästöisiä täyssähköautoja. Lue lisää vero.fi.

Arvonlisäverokannat

Yleinen verokanta 24 %.

Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut 14 %.

Kirjat, sanoma- ja aikakausilehdet, sähköiset julkaisut, lääkkeet, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, henkilökuljetukset (poikkeus: 1.1.-30.4.2023 vapautus myynnin arvonlisäverosta), majoituspalvelut, tekijän taide-esinemyynti ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti, tekijänoikeuskorvaukset 10 % .