Yrittäjän työmatkat

22.02.2023


Hyvä tietää Yrittäjän työmatkakorvauksista ja vähennyksistä

Tilapäisistä työmatkoista maksetaan matkalaskua tai muuta selvitystä vastaan vuonna 2023 kotimaan päiväraha (yli 10 h) on 48 ja osapäiväraha (yli 6 h) 22 € per matkavuorokausi (24 h).

Päivärahaa varten työmatka on tehtävä yli 15 km:n päähän varsinaisesta työpaikasta tai kodista, riippuen kummasta matkaan on lähdetty. Lisäksi työmatkan kohteen tulee olla yli 5 km päässä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

Kaksi lämmintä tarjottua ateriaa puolittavat kokopäivärahan, osapäiväraha puolittuu yhdestä ateriasta. Hotelliaamiainen ei vaikuta päivärahaan.

Pääsääntöisesti työmatka voi olla tilapäinen erityisellä työntekopaikalla enintään 3 vuotta. Vuonna 2022 on voitu soveltaa vielä määräaikaista pidennystä (3,5 v.).

Toiminimiyrittäjät eivät voi nostaa matkakorvauksia, vaan heille vastaava vähennys vaaditaan veroilmoituksella. Matkatiedot on siis kirjattava talteen veroilmoitusta varten.

Tmi-yrittäjällä tilapäisenä työmatkana ei voida pitää kodin ja työpaikan välisiä matkoja, jos pysyvästi työskennellään useassa paikassa. Esim. jos lääkäri harjoittaa säännöllisesti praktiikkaa useassa toimipaikassa. Työmatkoja eivät myöskään ole matkat tavanmukaisella toiminta-alueella. Tämä alue muodostuu yrittäjän pysyvistä toimipaikoista, joilla työskentely on pitkäaikaista, säännöllistä ja jatkuvaluonteista.

Ay/Ky/Oy:ssä päivärahat ja kilometrikorvaukset voidaan maksaa osakkaalle tai yhtiömiehelle, kuten palkansaajille (ilmoitettava Tulorekisteriin). Palkkaa ei ole pakko maksaa näitä verottomia korvauksia saadakseen. Matkalaskut tulee aina laatia asianmukaisesti, sillä Verottaja on
e r i t y i s e n kiinnostunut yrittäjien yrityksistään nostamista verovapaista korvauksista.

Asunnon ja työpaikan (pois lukien tilapäiset työntekopaikat) väliset matkat ovat yksityisajoja. Niistä saa verotuksessa tehdä vähennykset halvimman kulkuneuvon mukaan, kuten palkansaajatkin. Oy-osakas saa tehdä vähennyksen vain, jos hän on saanut ko. verovuonna yrityksestä palkkatuloa väh. matkakulujen verran (KHO 2008:69).

Ay/Ky:n yhtiömiehellä ed. mainittua palkanmaksuedellytystä ei ole.


Lähde: Veronmaksajain verotietopaketti